De omzet over de periode januari tot en met september is met 89,1 mio EUR echter 4,8% lager dan in 2011 (93,6 mio EUR). De belangrijkste evoluties in de omzet van dochtervennootschap Xeikon zijn de volgende:

Per segment: de omzet van Digital Printing Solutions over het derde kwartaal stijgt met 25% ten opzichte van het derde kwartaal 2011.

Voor dezelfde periode stijgt de omzet van Prepress Solutions met 1,6% ten opzichte van vorig jaar.

Over de eerste drie kwartalen noteert Digital Printing Solutions een omzet gelijk aan die over dezelfde periode in 2011, terwijl de omzet van Prepress Solutions over die periode 16,4% lager is.

Per activiteit/product: vanwege de succesvol verlopen grafische vakbeurs DRUPA is de omzet uit machineverkoop over het derde kwartaal 2012 significant hoger dan vorig jaar (+ 40%).

De omzet uit consumables en serviceactiviteiten over het derde kwartaal stijgt met 6,4% ten opzichte van vorig jaar. Die stijging is met name het gevolg van groei in het segment Labels & Packaging.

Over de periode januari tot en met september is de omzet uit machineverkoop 5,1% lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar; de recurrente inkomsten uit consumables en serviceactiviteiten zijn 4,8% lager.

Per regio: in Europa stijgt de omzet over de eerste drie kwartalen met 3,9%, maar in Amerika en Azië is hij respectievelijk 21% en 2,2% lager ten opzichte van dezelfde periode in 2011.

Eigen aandelen

Eind september 2012 bezit de vennootschap 13.104 eigen aandelen aangekocht à gemiddeld 2,94 euro per aandeel. Dit is dezelfde positie als op 30 juni van dit jaar.

Vooruitzichten

Op basis van de omvang van het orderboek van Xeikon verwacht de Raad van Bestuur dat de omzet over het vierde kwartaal 2012 licht hoger zal liggen dan die over het vierde kwartaal 2011.

De omzet over de periode januari tot en met september is met 89,1 mio EUR echter 4,8% lager dan in 2011 (93,6 mio EUR). De belangrijkste evoluties in de omzet van dochtervennootschap Xeikon zijn de volgende: Per segment: de omzet van Digital Printing Solutions over het derde kwartaal stijgt met 25% ten opzichte van het derde kwartaal 2011. Voor dezelfde periode stijgt de omzet van Prepress Solutions met 1,6% ten opzichte van vorig jaar. Over de eerste drie kwartalen noteert Digital Printing Solutions een omzet gelijk aan die over dezelfde periode in 2011, terwijl de omzet van Prepress Solutions over die periode 16,4% lager is. Per activiteit/product: vanwege de succesvol verlopen grafische vakbeurs DRUPA is de omzet uit machineverkoop over het derde kwartaal 2012 significant hoger dan vorig jaar (+ 40%). De omzet uit consumables en serviceactiviteiten over het derde kwartaal stijgt met 6,4% ten opzichte van vorig jaar. Die stijging is met name het gevolg van groei in het segment Labels & Packaging. Over de periode januari tot en met september is de omzet uit machineverkoop 5,1% lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar; de recurrente inkomsten uit consumables en serviceactiviteiten zijn 4,8% lager. Per regio: in Europa stijgt de omzet over de eerste drie kwartalen met 3,9%, maar in Amerika en Azië is hij respectievelijk 21% en 2,2% lager ten opzichte van dezelfde periode in 2011.Eigen aandelen Eind september 2012 bezit de vennootschap 13.104 eigen aandelen aangekocht à gemiddeld 2,94 euro per aandeel. Dit is dezelfde positie als op 30 juni van dit jaar.Vooruitzichten Op basis van de omvang van het orderboek van Xeikon verwacht de Raad van Bestuur dat de omzet over het vierde kwartaal 2012 licht hoger zal liggen dan die over het vierde kwartaal 2011.