De vennootschappen BBS en Punch Metals worden overgedragen aan Creacorp nv, hoofdaandeelhouder van Punch. Het merk BBS blijft eigendom van Punch. In hoofde van Punch geeft de transactie aanleiding tot een eenmalig niet-kasverlies ten belope van circa 48 miljoen euro.

Als aankoopprijs neemt Creacorp nv een aantal verplichtingen over zoals de huurgarantie voor het vastgoed gebruikt door BBS en Punch Metals (ca. 10 miljoen euro), borgstellingen voor kredietovereenkomsten en bepaalde kernleveranciers (7,5 miljoen euro) evenals de aankoopverplichting van de site van Hayes Lemmerz in Gainesville Georgia (5 miljoen euro). Er zal ook een licentievergoeding worden betaald voor het gebruik van het merk BBS.

De Motive-divisie heeft zwaar te lijden gehad onder de aanhoudende financieel-economische crisis en de zwakke resultaten wogen op die van de groep. Door deze overdracht wil Punch de groep opnieuw gezond maken.

Met Punch Graphix, Punch Telematix en Punch Powertrain ligt de focus in de eerste plaats op technologie en recurrente inkomsten die de verdere uitbouw ervan kunnen ondersteunen.

Guido Dumarey treedt met onmiddellijke ingang af als CEO van Punch en wordt in die functie opgevolgd door afgevaardigd bestuurder en CFO, Wim Deblauwe. De heer Dumarey blijft wel voorzitter van de Raad van Bestuur. Frederik Strubbe, sinds oktober 2005 financial controller van de groep, wordt de nieuwe CFO van Punch.

De vennootschappen BBS en Punch Metals worden overgedragen aan Creacorp nv, hoofdaandeelhouder van Punch. Het merk BBS blijft eigendom van Punch. In hoofde van Punch geeft de transactie aanleiding tot een eenmalig niet-kasverlies ten belope van circa 48 miljoen euro. Als aankoopprijs neemt Creacorp nv een aantal verplichtingen over zoals de huurgarantie voor het vastgoed gebruikt door BBS en Punch Metals (ca. 10 miljoen euro), borgstellingen voor kredietovereenkomsten en bepaalde kernleveranciers (7,5 miljoen euro) evenals de aankoopverplichting van de site van Hayes Lemmerz in Gainesville Georgia (5 miljoen euro). Er zal ook een licentievergoeding worden betaald voor het gebruik van het merk BBS.De Motive-divisie heeft zwaar te lijden gehad onder de aanhoudende financieel-economische crisis en de zwakke resultaten wogen op die van de groep. Door deze overdracht wil Punch de groep opnieuw gezond maken. Met Punch Graphix, Punch Telematix en Punch Powertrain ligt de focus in de eerste plaats op technologie en recurrente inkomsten die de verdere uitbouw ervan kunnen ondersteunen.Guido Dumarey treedt met onmiddellijke ingang af als CEO van Punch en wordt in die functie opgevolgd door afgevaardigd bestuurder en CFO, Wim Deblauwe. De heer Dumarey blijft wel voorzitter van de Raad van Bestuur. Frederik Strubbe, sinds oktober 2005 financial controller van de groep, wordt de nieuwe CFO van Punch.