Ook tijdens het eerste kwartaal van 2010 zette Punch Telematix de trend van positieve cashflow verder.

Punch Telematix blijft voorzichtig. Ofschoon er tekenen zijn van een lichte verbetering in de markt, is het nog te vroeg om te spreken van een echt herstel.

Ook al verwacht Punch Telematix geen verslechtering, in het huidige economische klimaat heeft het onvoldoende zicht op de toekomst. Daarom wenst het vooralsnog geen concrete vooruitzichten of langetermijndoelstellingen te formuleren.

Ook tijdens het eerste kwartaal van 2010 zette Punch Telematix de trend van positieve cashflow verder. Punch Telematix blijft voorzichtig. Ofschoon er tekenen zijn van een lichte verbetering in de markt, is het nog te vroeg om te spreken van een echt herstel. Ook al verwacht Punch Telematix geen verslechtering, in het huidige economische klimaat heeft het onvoldoende zicht op de toekomst. Daarom wenst het vooralsnog geen concrete vooruitzichten of langetermijndoelstellingen te formuleren.