Een koersverschil van bijna 100% op 1 handelsdag, haast ongezien op Euronext Brussel. De wispelturigheid heeft alles te maken met de Accentis-transactie. Het beperkte handelsvolume door de afwezigheid van veel handelaars heeft de koersverschillen nog opgevoerd.

Overeenkomst Om de transactie te plaatsen moeten we teruggaan naar eind juni van dit jaar toen bekend raakte dat de beursgenoteerde Desimpel-holding, Accentis 245 miljoen EUR bijeen ging zoeken om ongeveer 30 panden van Punch in België, Frankrijk, Duitsland en Slowakije over te nemen.

Accentis slaagde er niet in om het volledige bedrag op te hoesten waardoor Punch een converteerbare lening verkreeg op Accentis-aandelen tegen 0,18 EUR per stuk.

Ondertussen heeft Punch de lening omgezet in aandelen en een bod gedaan op de aandelen die het na omzetting nog niet in handen had.

De groep van Dumarey verkreeg zo 99,78% van Accentis. Het management besliste om een kapitaalvermindering door te voeren en de aandeelhouders uit te betalen in aandelen Accentis.

Door dit alles is zowat alle vastgoed (en een flink deel van de schulden) van Punch ondergebracht in Accentis terwijl de operationele onderdelen onder de Punch-koepel blijven. Het afscheiden van de schulden heeft deze laatste meer ruimte.

Afsplitsing

Vandaag kwam de aap uit de mouw. Voorbeurs kregen Punch-aandeelhouders 162 Accentis-aandelen op hun effectenrekening gestort.

De waarde van dit pakket moet van het Punch-aandeel, dat vorige week woensdag voor het feestreces op 33,4 EUR afsloot, worden afgetrokken. Punch zette aandelen Accentis om tegen 0,19 EUR, wat een theoretische waarde van 29,16 EUR met zich zou meebrengen.

Maar aangezien de laatste koers van het Accentis-aandeel 0,17 EUR bedroeg, hielden de beursautoriteiten rekening met een totale waarde van 27,54 EUR voor het pakket.

Capriolen

Deze morgen startte de beurskoers van Punch in theorie op 5,86 EUR (slotkoers 33,4 EUR min waarde Accentis-pakket 27,54 EUR). De huidige koers van het Punch-aandeel bedraagt echter 19,98 EUR waardoor de beurs een stijging van 240% aangeeft.

De verklaring van deze 'aberratie' is dat de evenwichtskoers van Accentis is teruggevallen tot 0,09 EUR, wat het pakketje van 162-aandelen slechts een waarde van 14,58 EUR zou geven. Als we nu van de slotkoers van Punch, zijnde 33,4 EUR, die 14,58 EUR aftrekken dan komen we op enkele cents na op de huidige koers.

Een storm in een glas water want voor de Punch-aandeelhouders verandert de waarde van zijn totaalpakket niet. De kwikzilveren koper van Punch deze morgen doet echter een gouden zaak.

Een koersverschil van bijna 100% op 1 handelsdag, haast ongezien op Euronext Brussel. De wispelturigheid heeft alles te maken met de Accentis-transactie. Het beperkte handelsvolume door de afwezigheid van veel handelaars heeft de koersverschillen nog opgevoerd.Overeenkomst Om de transactie te plaatsen moeten we teruggaan naar eind juni van dit jaar toen bekend raakte dat de beursgenoteerde Desimpel-holding, Accentis 245 miljoen EUR bijeen ging zoeken om ongeveer 30 panden van Punch in België, Frankrijk, Duitsland en Slowakije over te nemen. Accentis slaagde er niet in om het volledige bedrag op te hoesten waardoor Punch een converteerbare lening verkreeg op Accentis-aandelen tegen 0,18 EUR per stuk. Ondertussen heeft Punch de lening omgezet in aandelen en een bod gedaan op de aandelen die het na omzetting nog niet in handen had. De groep van Dumarey verkreeg zo 99,78% van Accentis. Het management besliste om een kapitaalvermindering door te voeren en de aandeelhouders uit te betalen in aandelen Accentis.Door dit alles is zowat alle vastgoed (en een flink deel van de schulden) van Punch ondergebracht in Accentis terwijl de operationele onderdelen onder de Punch-koepel blijven. Het afscheiden van de schulden heeft deze laatste meer ruimte.Afsplitsing Vandaag kwam de aap uit de mouw. Voorbeurs kregen Punch-aandeelhouders 162 Accentis-aandelen op hun effectenrekening gestort.De waarde van dit pakket moet van het Punch-aandeel, dat vorige week woensdag voor het feestreces op 33,4 EUR afsloot, worden afgetrokken. Punch zette aandelen Accentis om tegen 0,19 EUR, wat een theoretische waarde van 29,16 EUR met zich zou meebrengen. Maar aangezien de laatste koers van het Accentis-aandeel 0,17 EUR bedroeg, hielden de beursautoriteiten rekening met een totale waarde van 27,54 EUR voor het pakket.CapriolenDeze morgen startte de beurskoers van Punch in theorie op 5,86 EUR (slotkoers 33,4 EUR min waarde Accentis-pakket 27,54 EUR). De huidige koers van het Punch-aandeel bedraagt echter 19,98 EUR waardoor de beurs een stijging van 240% aangeeft.De verklaring van deze 'aberratie' is dat de evenwichtskoers van Accentis is teruggevallen tot 0,09 EUR, wat het pakketje van 162-aandelen slechts een waarde van 14,58 EUR zou geven. Als we nu van de slotkoers van Punch, zijnde 33,4 EUR, die 14,58 EUR aftrekken dan komen we op enkele cents na op de huidige koers.Een storm in een glas water want voor de Punch-aandeelhouders verandert de waarde van zijn totaalpakket niet. De kwikzilveren koper van Punch deze morgen doet echter een gouden zaak.