De omzet uit voortgezette activiteiten bleef over het eerste kwartaal met 3% achter ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Tegenover het vierde kwartaal van 2009 is de omzet van de voortgezette activiteiten over het eerste kwartaal 2010 met 9% gedaald.

De jaar-op-jaaromzetdaling van 3% is het resultaat van een 4,9% omzetdaling bij Punch Graphix en een 3% omzetstijging bij Punch Telematix.

De omzetdaling bij Punch Graphix is volledig te wijten aan de achterblijvende machineverkoop (-26,9%) aangezien de omzet uit verbruiksgoederen sterk gegroeid is (+24,3%).

Als gevolg van de voortdurende crisis worden belangrijke investeringsbeslissingen nog steeds uitgesteld, de toenemende vraag naar verbruiksgoederen wijst echter op herstel van de digitale printingmarkt die structureel gezond is.

In de huidige marktomstandigheden is nog steeds weinig 'visibiliteit' waardoor het voor het management onmogelijk is om voor 2010 concrete vooruitzichten te formuleren.

Punch gaat er vandaag van uit dat de crisis nog minstens het volledige jaar 2010 zal aanhouden en dat, hoewel de eerste tekenen van herstel zichtbaar zijn, een duurzaam herstel pas in de tweede helft van 2010 kan worden verwacht.

De omzet uit voortgezette activiteiten bleef over het eerste kwartaal met 3% achter ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tegenover het vierde kwartaal van 2009 is de omzet van de voortgezette activiteiten over het eerste kwartaal 2010 met 9% gedaald. De jaar-op-jaaromzetdaling van 3% is het resultaat van een 4,9% omzetdaling bij Punch Graphix en een 3% omzetstijging bij Punch Telematix. De omzetdaling bij Punch Graphix is volledig te wijten aan de achterblijvende machineverkoop (-26,9%) aangezien de omzet uit verbruiksgoederen sterk gegroeid is (+24,3%). Als gevolg van de voortdurende crisis worden belangrijke investeringsbeslissingen nog steeds uitgesteld, de toenemende vraag naar verbruiksgoederen wijst echter op herstel van de digitale printingmarkt die structureel gezond is. In de huidige marktomstandigheden is nog steeds weinig 'visibiliteit' waardoor het voor het management onmogelijk is om voor 2010 concrete vooruitzichten te formuleren. Punch gaat er vandaag van uit dat de crisis nog minstens het volledige jaar 2010 zal aanhouden en dat, hoewel de eerste tekenen van herstel zichtbaar zijn, een duurzaam herstel pas in de tweede helft van 2010 kan worden verwacht.