De raad van bestuur van Punch International heeft hiertoe een buitengewone algemene vergadering samengeroepen die voorzien is plaats te vinden op 23 november 2009 in de gebouwen van Punch Graphix te Lier.

Indien, voor deze vergadering, het door de wet vereist quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet werd bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering met zelfde agenda plaatsvinden op 18 december 2009.

Deze buitengewone algemene vergadering zal gevraagd worden te beslissen over de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met maximaal 20 miljoen euro.

De nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden volgens een ratio van 4 nieuwe aandelen per voorkeurrecht, waarbij elk bestaand aandeel recht geeft op één voorkeurrecht.

Er zullen bijgevolg maximaal 9.522.644 nieuwe aandelen uitgegeven worden aan een uitgifteprijs van 2,10 euro per nieuw aandeel.

De wereldwijde economische crisis, die sinds het vierde kwartaal van vorig jaar aanhoudt, heeft een omzetdaling van circa 40% over de eerste jaarhelft als gevolg en noopt de groep tot het nemen van maatregelen.

Zo werd het grootste deel van de Motive-activiteiten (BBS en Metals) inmiddels gedesinvesteerd. In de andere divisies werden belangrijke herstructureringsmaatregelen doorgevoerd met als doel de kostenstructuur op jaarbasis met minimaal 20 miljoen euro te verlagen; daarvan werd nu reeds 16 miljoen euro op jaarbasis gerealiseerd.

Het effect van de maatregelen zal vanaf het 2e kwartaal 2010 volledig tot uiting komen. Het nettoverlies over het eerste halfjaar beloopt 81,7 miljoen euro.

De recurrente operationele kasstroom (REBITDA) bedraagt 0,6 miljoen euro en de financiële schulden werden tijdens het eerste halfjaar met 14 miljoen euro afgebouwd.

De raad van bestuur van Punch International heeft nu beslist dat, naast deze herstructureringsmaatregelen, een kapitaalverhoging noodzakelijk is om de vennootschap toe te laten haar strategie verder uit te voeren alsook de nodige financiële middelen in de vennootschap te krijgen teneinde de financiële covenanten te respecteren en aan de bestaande werkkapitaalbehoefte te voldoen.

De raad van bestuur van Punch International heeft hiertoe een buitengewone algemene vergadering samengeroepen die voorzien is plaats te vinden op 23 november 2009 in de gebouwen van Punch Graphix te Lier. Indien, voor deze vergadering, het door de wet vereist quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet werd bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering met zelfde agenda plaatsvinden op 18 december 2009. Deze buitengewone algemene vergadering zal gevraagd worden te beslissen over de verhoging van het maatschappelijk kapitaal met maximaal 20 miljoen euro. De nieuwe aandelen zullen uitgegeven worden volgens een ratio van 4 nieuwe aandelen per voorkeurrecht, waarbij elk bestaand aandeel recht geeft op één voorkeurrecht. Er zullen bijgevolg maximaal 9.522.644 nieuwe aandelen uitgegeven worden aan een uitgifteprijs van 2,10 euro per nieuw aandeel. De wereldwijde economische crisis, die sinds het vierde kwartaal van vorig jaar aanhoudt, heeft een omzetdaling van circa 40% over de eerste jaarhelft als gevolg en noopt de groep tot het nemen van maatregelen. Zo werd het grootste deel van de Motive-activiteiten (BBS en Metals) inmiddels gedesinvesteerd. In de andere divisies werden belangrijke herstructureringsmaatregelen doorgevoerd met als doel de kostenstructuur op jaarbasis met minimaal 20 miljoen euro te verlagen; daarvan werd nu reeds 16 miljoen euro op jaarbasis gerealiseerd. Het effect van de maatregelen zal vanaf het 2e kwartaal 2010 volledig tot uiting komen. Het nettoverlies over het eerste halfjaar beloopt 81,7 miljoen euro. De recurrente operationele kasstroom (REBITDA) bedraagt 0,6 miljoen euro en de financiële schulden werden tijdens het eerste halfjaar met 14 miljoen euro afgebouwd. De raad van bestuur van Punch International heeft nu beslist dat, naast deze herstructureringsmaatregelen, een kapitaalverhoging noodzakelijk is om de vennootschap toe te laten haar strategie verder uit te voeren alsook de nodige financiële middelen in de vennootschap te krijgen teneinde de financiële covenanten te respecteren en aan de bestaande werkkapitaalbehoefte te voldoen.