De partijen zijn thans in de initiële fase van hun gesprekken aangaande een mogelijke transactie. Indien en zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding mochten geven, zullen nadere mededelingen worden gedaan volgens de wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur van Punch zal zich te gepasten tijde over de voor Punch relevante aspecten en gevolgen van een eventueel aanbod beraden, in het belang van zijn aandeelhouders.

De partijen zijn thans in de initiële fase van hun gesprekken aangaande een mogelijke transactie. Indien en zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding mochten geven, zullen nadere mededelingen worden gedaan volgens de wettelijke bepalingen. De Raad van Bestuur van Punch zal zich te gepasten tijde over de voor Punch relevante aspecten en gevolgen van een eventueel aanbod beraden, in het belang van zijn aandeelhouders.