De resultaten over 2010 werden negatief beïnvloed door de gedesinvesteerde Punch Telematix-activiteiten.

Bij Punch Graphix is sprake van een 18% omzetgroei in 2010 en winstherstel. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat over 2010 bedraagt -6,9 mio EUR en het nettoresultaat komt op -18,3 mio EUR.

Op geconsolideerde basis zijn de netto financiële schulden met 9,7 mio EUR afgebouwd. De netto financiële schuldi eind 2010 bedraagt 39,7 mio EUR tegenover 49,4 mio EUR eind 2009.

De REBITDAii van de voortgezette activiteiten over 2010 bedraagt 29,8 mio EUR (geconsolideerd). De verhouding 'netto financiële schulden / REBITDA' eind 2010 is dus 1,33.

De resultaten over 2010 werden negatief beïnvloed door de gedesinvesteerde Punch Telematix-activiteiten. Bij Punch Graphix is sprake van een 18% omzetgroei in 2010 en winstherstel. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat over 2010 bedraagt -6,9 mio EUR en het nettoresultaat komt op -18,3 mio EUR. Op geconsolideerde basis zijn de netto financiële schulden met 9,7 mio EUR afgebouwd. De netto financiële schuldi eind 2010 bedraagt 39,7 mio EUR tegenover 49,4 mio EUR eind 2009. De REBITDAii van de voortgezette activiteiten over 2010 bedraagt 29,8 mio EUR (geconsolideerd). De verhouding 'netto financiële schulden / REBITDA' eind 2010 is dus 1,33.