Deze omzetdaling wordt integraal verklaard door de volledig afgeronde desinvestering van de Motive activiteiten. Op basis van vergelijkbare cijfers stijgt de omzet echter met 19% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Punch Graphix realiseerde een sterke omzetstijging van 18% in het eerste halfjaar. Het bedrijfsresultaat per 30 juni 2010 bedraagt -13,0 mio EUR en wordt verklaard door de negatieve impact van de desinvestering van Punch Telematix.

Daarenboven is er een negatief aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen (Accentis) ten bedrage van 3,7 mio EUR.

Het resultaat van Accentis wordt negatief beïnvloed door voornamelijk eenmalige afwaarderingen.

Het nettoresultaat komt uit op -17,6 mio EUR. Op geconsolideerde basis zijn de financiële schulden met 12,9 mio EUR afgebouwd. Over het eerste semester 2010 bedraagt de REBITDA van de voortgezette activiteiten 11,9 mio EUR.

Deze omzetdaling wordt integraal verklaard door de volledig afgeronde desinvestering van de Motive activiteiten. Op basis van vergelijkbare cijfers stijgt de omzet echter met 19% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Punch Graphix realiseerde een sterke omzetstijging van 18% in het eerste halfjaar. Het bedrijfsresultaat per 30 juni 2010 bedraagt -13,0 mio EUR en wordt verklaard door de negatieve impact van de desinvestering van Punch Telematix. Daarenboven is er een negatief aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen (Accentis) ten bedrage van 3,7 mio EUR. Het resultaat van Accentis wordt negatief beïnvloed door voornamelijk eenmalige afwaarderingen. Het nettoresultaat komt uit op -17,6 mio EUR. Op geconsolideerde basis zijn de financiële schulden met 12,9 mio EUR afgebouwd. Over het eerste semester 2010 bedraagt de REBITDA van de voortgezette activiteiten 11,9 mio EUR.