De gesprekken zitten in een vergevorderd stadium en zouden op korte termijn kunnen worden afgerond, doch er bestaat op dit moment nog geen zekerheid over alle voorwaarden en modaliteiten en evenmin over de succesvolle afronding. Indien en zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding mochten geven, zullen nadere mededelingen worden gedaan volgens de wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur van Punch zal zich te gepasten tijde beraden over het aan de lopende gesprekken te geven gevolg, in het belang van zijn aandeelhouders.

De gesprekken zitten in een vergevorderd stadium en zouden op korte termijn kunnen worden afgerond, doch er bestaat op dit moment nog geen zekerheid over alle voorwaarden en modaliteiten en evenmin over de succesvolle afronding. Indien en zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding mochten geven, zullen nadere mededelingen worden gedaan volgens de wettelijke bepalingen. De Raad van Bestuur van Punch zal zich te gepasten tijde beraden over het aan de lopende gesprekken te geven gevolg, in het belang van zijn aandeelhouders.