Deze transactie is resultaat van intensieve gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen NPM en Punch. Deze gesprekken hebben geleid tot een aanbod van NPM dat op 23 maart jl. voorgelegd werd aan de raad van bestuur van Punch.

De raad van bestuur heeft dit aanbod onderzocht, en de verdere gesprekken resulteerden eerder vandaag in ondertekening van een formele koop-verkoopovereenkomst.

De raad van bestuur van Punch wordt geadviseerd door KBC Securities. De Raad van Comissarissen van Punch Graphix heeft eveneens bevestigd de transactie te zullen steunen op voorwaarde dat de waardering geconfirmeerd wordt op basis van een fairness opinion die wordt opgesteld door een gereputeerde zakenbank.

Deze transactie is resultaat van intensieve gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen NPM en Punch. Deze gesprekken hebben geleid tot een aanbod van NPM dat op 23 maart jl. voorgelegd werd aan de raad van bestuur van Punch. De raad van bestuur heeft dit aanbod onderzocht, en de verdere gesprekken resulteerden eerder vandaag in ondertekening van een formele koop-verkoopovereenkomst. De raad van bestuur van Punch wordt geadviseerd door KBC Securities. De Raad van Comissarissen van Punch Graphix heeft eveneens bevestigd de transactie te zullen steunen op voorwaarde dat de waardering geconfirmeerd wordt op basis van een fairness opinion die wordt opgesteld door een gereputeerde zakenbank.