De effecten van deze kostenbesparende maatregelen zullen echter pas vanaf het tweede kwartaal 2010 in de cijfers tot uitdrukking komen.

De belangrijkste evoluties waren de volgende:

Zowel Digital Printing Solutions (-8,7%) als Prepress Solutions (-6,7%) lieten een omzetdaling optekenen.

Een analyse per activiteit en/of product leert dat de omzet uit serviceactiviteiten en overige activiteiten daalt met 3,4%, de omzet uit machineverkopen daalt met 5,8% en de omzet uit consumables daalt met 14,4%.

De daling van de omzet gegenereerd door consumables is integraal toe te schrijven aan januari 2009. De omzet gerealiseerd in de maanden februari en maart 2009 lag voor consumables hoger dan in 2008.

De machineverkoop staat hoofdzakelijk onder druk als gevolg van financieringsproblemen bij klanten te wijten aan de wereldwijde kredietcrisis. Dit probleem stelt zich vooral bij de duurdere machines.

Geografisch bekeken hield de omzet gerealiseerd in Europa (-3,4%) redelijk goed stand. Vooral in Azië (-51,7%) en Amerika (-18,0%) komt de crisis heel sterk tot uiting.

In het huidige economische klimaat heeft de groep onvoldoende zicht op de toekomst om concrete doelstellingen in de markt te plaatsen.

De groep verwacht echter dat zowel de omzet als de nettowinst over 2009 substantieel zullen dalen in vergelijking met 2008. De effecten van de genomen kostenbesparende maatregelen zullen pas vanaf het tweede kwartaal 2010 in de cijfers tot uitdrukking komen.

De effecten van deze kostenbesparende maatregelen zullen echter pas vanaf het tweede kwartaal 2010 in de cijfers tot uitdrukking komen. De belangrijkste evoluties waren de volgende: Zowel Digital Printing Solutions (-8,7%) als Prepress Solutions (-6,7%) lieten een omzetdaling optekenen. Een analyse per activiteit en/of product leert dat de omzet uit serviceactiviteiten en overige activiteiten daalt met 3,4%, de omzet uit machineverkopen daalt met 5,8% en de omzet uit consumables daalt met 14,4%. De daling van de omzet gegenereerd door consumables is integraal toe te schrijven aan januari 2009. De omzet gerealiseerd in de maanden februari en maart 2009 lag voor consumables hoger dan in 2008. De machineverkoop staat hoofdzakelijk onder druk als gevolg van financieringsproblemen bij klanten te wijten aan de wereldwijde kredietcrisis. Dit probleem stelt zich vooral bij de duurdere machines. Geografisch bekeken hield de omzet gerealiseerd in Europa (-3,4%) redelijk goed stand. Vooral in Azië (-51,7%) en Amerika (-18,0%) komt de crisis heel sterk tot uiting. In het huidige economische klimaat heeft de groep onvoldoende zicht op de toekomst om concrete doelstellingen in de markt te plaatsen. De groep verwacht echter dat zowel de omzet als de nettowinst over 2009 substantieel zullen dalen in vergelijking met 2008. De effecten van de genomen kostenbesparende maatregelen zullen pas vanaf het tweede kwartaal 2010 in de cijfers tot uitdrukking komen.