Teneinde de kostenstructuur van de groep in lijn te brengen met de gewijzigde marktomstandigheden heeft de groep een herstructurering doorgevoerd met belangrijke eenmalige kosten als gevolg (totale eenmalige kosten circa 11 mio EUR).

De operationele cashflow (EBITDA) van de groep over het eerste halfjaar daalde van 21,5 mio EUR vorig jaar tot 4,9 mio EUR. Het aandeel van de groep in het nettoverlies over het eerste halfjaar beloopt 10,9 mio EUR; vorig jaar werd een winst van 6,4 mio EUR gerapporteerd.

De groep wenst geen concrete vooruitzichten voor 2009 aan de markt mee te geven, maar verwacht geen snelle verbetering van de algemene marktomstandigheden.

Met ingang van 1 oktober 2009 wordt Wim Maes aangesteld tot CEO. De voordracht zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan een algemene vergadering van aandeelhouders van Punch Graphix in de loop van de 2e helft van september 2009.

Wim Maes zal zich vanaf september voorbereiden op zijn nieuwe taak. Hij vervangt Herman olde Bolhaar die per 1 juli 2009 werd benoemd tot CEO ad interim.

Teneinde de kostenstructuur van de groep in lijn te brengen met de gewijzigde marktomstandigheden heeft de groep een herstructurering doorgevoerd met belangrijke eenmalige kosten als gevolg (totale eenmalige kosten circa 11 mio EUR). De operationele cashflow (EBITDA) van de groep over het eerste halfjaar daalde van 21,5 mio EUR vorig jaar tot 4,9 mio EUR. Het aandeel van de groep in het nettoverlies over het eerste halfjaar beloopt 10,9 mio EUR; vorig jaar werd een winst van 6,4 mio EUR gerapporteerd. De groep wenst geen concrete vooruitzichten voor 2009 aan de markt mee te geven, maar verwacht geen snelle verbetering van de algemene marktomstandigheden. Met ingang van 1 oktober 2009 wordt Wim Maes aangesteld tot CEO. De voordracht zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan een algemene vergadering van aandeelhouders van Punch Graphix in de loop van de 2e helft van september 2009. Wim Maes zal zich vanaf september voorbereiden op zijn nieuwe taak. Hij vervangt Herman olde Bolhaar die per 1 juli 2009 werd benoemd tot CEO ad interim.