Het aandelenbelang van Punch International vertegenwoordigt thans 66,37% van het geplaatste kapitaal van Punch Graphix, waardoor de verwerving daarvan door NPM, indien en zodra die zou plaatsvinden, tot gevolg zal hebben dat NPM een verplicht bod zal moeten uitbrengen op de overige aandelen in het kapitaal van Punch Graphix.

De raad van commissarissen van Punch Graphix zal de informatie die zij in dit verband van NPM en Punch International heeft verkregen en zal verkrijgen, bestuderen en evalueren, en zal advies inwinnen van haar juridische en financiële adviseurs.

Zodra de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen nadere mededelingen worden gedaan. Dit is een openbare mededeling ingevolge artikel 5:25i van de Wet op het financieel toezicht.

Het aandelenbelang van Punch International vertegenwoordigt thans 66,37% van het geplaatste kapitaal van Punch Graphix, waardoor de verwerving daarvan door NPM, indien en zodra die zou plaatsvinden, tot gevolg zal hebben dat NPM een verplicht bod zal moeten uitbrengen op de overige aandelen in het kapitaal van Punch Graphix. De raad van commissarissen van Punch Graphix zal de informatie die zij in dit verband van NPM en Punch International heeft verkregen en zal verkrijgen, bestuderen en evalueren, en zal advies inwinnen van haar juridische en financiële adviseurs. Zodra de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zullen nadere mededelingen worden gedaan. Dit is een openbare mededeling ingevolge artikel 5:25i van de Wet op het financieel toezicht.