Geografisch bekeken is er in het eerste kwartaal van 2010 een verschuiving van de omzet van Europa (-14,6%) naar Azië (+15,3%) en Amerika (+30,4%).

Een analyse per activiteit en/of product laat zien dat de omzet uit serviceactiviteiten en overige activiteiten nagenoeg constant blijft ten opzichte van 2009. De omzet uit machineverkoop daalt met 26,9% ten opzichte van 2009 terwijl de omzet uit consumables significant groeit (+24,3%).

De machineverkoop staat onder druk als gevolg van de financieringsproblemen bij klanten die met name te wijten zijn aan de wereldwijde kredietcrisis. Dit probleem doet zich vooral voor bij de duurdere machines. De toenemende vraag naar consumables duidt op herstel van de printingmarkt.

In de loop van 2009 werd voor Xeikon een strategisch plan uitgewerkt dat stoelt op een vernieuwde focus op, onder meer, de industriële markt, waar Xeikon vooral de nadruk legt op etikettendruk, en de markt voor documentdrukwerk, waar het zich specialiseert in kwalitatief hoogwaardige documenten.

Beide markten worden gekenmerkt door grootverbruik van consumables.

In het huidige economische klimaat heeft de groep onvoldoende zicht op de toekomst om zeer concrete doelstellingen kenbaar te maken.

De effecten van de genomen kostenbesparende maatregelen zullen vanaf het tweede kwartaal 2010 in de cijfers tot uitdrukking komen.

De eerste resultaten van het 'refocus plan' zijn al zichtbaar. De groep verwacht dat de omzet over het tweede kwartaal 2010 (licht) beter zal zijn dan die over het eerste kwartaal 2010.

Geografisch bekeken is er in het eerste kwartaal van 2010 een verschuiving van de omzet van Europa (-14,6%) naar Azië (+15,3%) en Amerika (+30,4%). Een analyse per activiteit en/of product laat zien dat de omzet uit serviceactiviteiten en overige activiteiten nagenoeg constant blijft ten opzichte van 2009. De omzet uit machineverkoop daalt met 26,9% ten opzichte van 2009 terwijl de omzet uit consumables significant groeit (+24,3%). De machineverkoop staat onder druk als gevolg van de financieringsproblemen bij klanten die met name te wijten zijn aan de wereldwijde kredietcrisis. Dit probleem doet zich vooral voor bij de duurdere machines. De toenemende vraag naar consumables duidt op herstel van de printingmarkt. In de loop van 2009 werd voor Xeikon een strategisch plan uitgewerkt dat stoelt op een vernieuwde focus op, onder meer, de industriële markt, waar Xeikon vooral de nadruk legt op etikettendruk, en de markt voor documentdrukwerk, waar het zich specialiseert in kwalitatief hoogwaardige documenten. Beide markten worden gekenmerkt door grootverbruik van consumables. In het huidige economische klimaat heeft de groep onvoldoende zicht op de toekomst om zeer concrete doelstellingen kenbaar te maken. De effecten van de genomen kostenbesparende maatregelen zullen vanaf het tweede kwartaal 2010 in de cijfers tot uitdrukking komen. De eerste resultaten van het 'refocus plan' zijn al zichtbaar. De groep verwacht dat de omzet over het tweede kwartaal 2010 (licht) beter zal zijn dan die over het eerste kwartaal 2010.