De uitspraak voorziet in de toekenning aan BouMatic van een schadevergoeding inclusief procedurekosten en interesten, waardoor de totale kost van de uitspraak in het nadeel van Punch Graphix circa 3,3 miljoen euro bedraagt.

De groep onderzoekt de mogelijkheden om de uitspraak te herzien. Conform IAS 10 betreft dit een gebeurtenis na balansdatum die aanleiding geeft tot herziening van de cijfers op te nemen in het jaarverslag over 2008.

De herziening geeft aanleiding tot de boeking van een bijkomende provisie ten belope van 600.000 euro. De herziene jaarcijfers 2008 zijn toegevoegd als bijlagen aan dit persbericht.

Anticiperend op een verwachte omzetdaling van de activiteiten in 2009 als gevolg van de algemene economische marktomstandigheden, heeft Punch Graphix besloten een nieuw kostenbesparingsprogramma door te voeren.

De nieuwe besparingsmaatregelen voorzien onder meer in de centralisatie van een aantal activiteiten en zullen aanleiding geven tot een eenmalige kost ten belope van circa 3 miljoen euro. De groep denkt middels deze operatie de toekomstige kostenstructuur aangepast te hebben aan de recente marktontwikkelingen.

De uitspraak voorziet in de toekenning aan BouMatic van een schadevergoeding inclusief procedurekosten en interesten, waardoor de totale kost van de uitspraak in het nadeel van Punch Graphix circa 3,3 miljoen euro bedraagt. De groep onderzoekt de mogelijkheden om de uitspraak te herzien. Conform IAS 10 betreft dit een gebeurtenis na balansdatum die aanleiding geeft tot herziening van de cijfers op te nemen in het jaarverslag over 2008. De herziening geeft aanleiding tot de boeking van een bijkomende provisie ten belope van 600.000 euro. De herziene jaarcijfers 2008 zijn toegevoegd als bijlagen aan dit persbericht. Anticiperend op een verwachte omzetdaling van de activiteiten in 2009 als gevolg van de algemene economische marktomstandigheden, heeft Punch Graphix besloten een nieuw kostenbesparingsprogramma door te voeren. De nieuwe besparingsmaatregelen voorzien onder meer in de centralisatie van een aantal activiteiten en zullen aanleiding geven tot een eenmalige kost ten belope van circa 3 miljoen euro. De groep denkt middels deze operatie de toekomstige kostenstructuur aangepast te hebben aan de recente marktontwikkelingen.