Punch is te weten gekomen dat Dumarey en Creacorp 420.000 aandelen Punch, die zij in 2012 op een bijzondere rekening in pand hadden gegeven aan onder meer Punch zelf, zonder medeweten van de pandnemers hebben weggemaakt, in strijd met het pand.

Punch vordert dat het pand wordt hersteld, onder de verbeurte van een dwangsom, in elk geval vóór de uitkering, zoals voorgesteld aan de algemene vergadering van 22 mei a.s., van een dividend van 4,50 euro per aandeel, dat eveneens het voorwerp uitmaakt van de pandovereenkomst.

Punch is te weten gekomen dat Dumarey en Creacorp 420.000 aandelen Punch, die zij in 2012 op een bijzondere rekening in pand hadden gegeven aan onder meer Punch zelf, zonder medeweten van de pandnemers hebben weggemaakt, in strijd met het pand. Punch vordert dat het pand wordt hersteld, onder de verbeurte van een dwangsom, in elk geval vóór de uitkering, zoals voorgesteld aan de algemene vergadering van 22 mei a.s., van een dividend van 4,50 euro per aandeel, dat eveneens het voorwerp uitmaakt van de pandovereenkomst.