De koop-verkooptransactie heeft betrekking op alle 18.856.298 aandelen Xeikon, d.i. 65,68% van het geplaatste aandelenkapitaal, gehouden door Punch.

Volgens de overeenkomst betaalt Bencis een prijs per aandeel Xeikon van 5,85 euro in contanten.

Dit betekent een premie van 32% op basis van de volumegewogen gemiddelde slotkoers over de afgelopen 6 maanden en een premie van 69% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel Xeikon op 7 januari 2013 .

De geboden koopprijs voor de 18.856.298 aandelen gehouden door Punch bedraagt 110.309.343,30 euro.

Er zullen voorafgaandelijk aan de overdracht van het controlebelang geen dividenduitkering of andere uitkeringen plaatsvinden.

De koop-verkooptransactie heeft betrekking op alle 18.856.298 aandelen Xeikon, d.i. 65,68% van het geplaatste aandelenkapitaal, gehouden door Punch. Volgens de overeenkomst betaalt Bencis een prijs per aandeel Xeikon van 5,85 euro in contanten. Dit betekent een premie van 32% op basis van de volumegewogen gemiddelde slotkoers over de afgelopen 6 maanden en een premie van 69% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel Xeikon op 7 januari 2013 . De geboden koopprijs voor de 18.856.298 aandelen gehouden door Punch bedraagt 110.309.343,30 euro. Er zullen voorafgaandelijk aan de overdracht van het controlebelang geen dividenduitkering of andere uitkeringen plaatsvinden.