Prof. Stefan Duchateau: "De economische en financiële oplossing van de huidige Europese problematiek is evident : De schulden van een aantal locale overheden worden (gedeeltelijk en tijdelijk) geconsolideerd in een Europese garantie, terwijl de privé-sector ( zeg maar de systeembanken die royaal van staatssteun hebben mogen genieten ) ook wordt gevraagd in te stemmen met een beperkte schuldherschikking, die overigens weinig gevolgen zal hebben voor de solvabiliteit van deze banken, maar evident wel op hun rendabiliteit. Politiek liggen de kaarten echter anders. De Duitse, Nederlandse en Finse kiezer mag immers niet de indruk krijgen dat hij wel verregaande besparingen moet slikken terwijl zijn Zuid-Europese medeburgers zorgeloos verder mogen genieten van het mooie weer. Vandaar de Duitse ( en vooral Nederlandse ) nadruk op verregaande budgettaire inspanningen in deze landen om het systematisch uiteengroeien van de diverse Europese economieën tegen te gaan. Naar beleggingsconclusies lijken de conclusies voor de han dliggend : zorg voor een goed gespreide portefeuille waar de aandelencomponent op een neutraal niveau wordt aangehouden .Dit is zeker verantwoord gelet op de bedrijfsresultaten en de wereldwijd zeer lage waardering van de aandelenkoersen, waarbij tevens een substantieel stuk van de portefeuille in cash wordt aangehouden- niet uit vrees, maar wel om de opportuniteiten te kunnen benutten die zich zullen aanbieden. In deze portefeuilles wordt geen onnodig kredietrisico in de overheidssfeer of in systeembanken aangehouden, zodat de activa onder beheer een hoge en stabiele rating behouden."

Prof. Stefan Duchateau: "De economische en financiële oplossing van de huidige Europese problematiek is evident : De schulden van een aantal locale overheden worden (gedeeltelijk en tijdelijk) geconsolideerd in een Europese garantie, terwijl de privé-sector ( zeg maar de systeembanken die royaal van staatssteun hebben mogen genieten ) ook wordt gevraagd in te stemmen met een beperkte schuldherschikking, die overigens weinig gevolgen zal hebben voor de solvabiliteit van deze banken, maar evident wel op hun rendabiliteit. Politiek liggen de kaarten echter anders. De Duitse, Nederlandse en Finse kiezer mag immers niet de indruk krijgen dat hij wel verregaande besparingen moet slikken terwijl zijn Zuid-Europese medeburgers zorgeloos verder mogen genieten van het mooie weer. Vandaar de Duitse ( en vooral Nederlandse ) nadruk op verregaande budgettaire inspanningen in deze landen om het systematisch uiteengroeien van de diverse Europese economieën tegen te gaan. Naar beleggingsconclusies lijken de conclusies voor de han dliggend : zorg voor een goed gespreide portefeuille waar de aandelencomponent op een neutraal niveau wordt aangehouden .Dit is zeker verantwoord gelet op de bedrijfsresultaten en de wereldwijd zeer lage waardering van de aandelenkoersen, waarbij tevens een substantieel stuk van de portefeuille in cash wordt aangehouden- niet uit vrees, maar wel om de opportuniteiten te kunnen benutten die zich zullen aanbieden. In deze portefeuilles wordt geen onnodig kredietrisico in de overheidssfeer of in systeembanken aangehouden, zodat de activa onder beheer een hoge en stabiele rating behouden."