Prof. Stefan Duchateau: "Dit gegeven ontgoochelde een aantal Angelsaksische waarnemers die hierin een zoveelste gelegenheid vonden om de gehate Euro-constructie te belagen. Een aantal argumenten zijn hierbij zeker zeer terecht, maar de Italiaanse situatie moet toch in het juiste perspectief worden geplaatst en zeker niet te snel te worden vergeleken met Portugal, Ierland of Griekenland: De netto buitenlandse schuld van Italië bedraagt "slechts" 21% van het BNP in vergelijking met 80% tot 100% in andere landen. De verschuldigingsgraad van de bevolking is relatief beperkt , de spaarquote is redelijk hoog maar het belangrijkste element is wellicht het feit dat de Italiaanse begroting zelfs een primair overschot vertoond. Italië kende verder geen vastgoed-"bubble", de locale banksector waren beter afgeschermd tegen de financiële crisis dan de Ierse of Belgische systeembanken en de staatsschuld heeft één van de langste looptijden (7 jaar) van Europa. Dit laatste gegeven vormt een belangrijk voordeel omdat Italië zich niet dringend tot de financiële markten moet wenden voor herfinancieringen. "

Prof. Stefan Duchateau: "Dit gegeven ontgoochelde een aantal Angelsaksische waarnemers die hierin een zoveelste gelegenheid vonden om de gehate Euro-constructie te belagen. Een aantal argumenten zijn hierbij zeker zeer terecht, maar de Italiaanse situatie moet toch in het juiste perspectief worden geplaatst en zeker niet te snel te worden vergeleken met Portugal, Ierland of Griekenland: De netto buitenlandse schuld van Italië bedraagt "slechts" 21% van het BNP in vergelijking met 80% tot 100% in andere landen. De verschuldigingsgraad van de bevolking is relatief beperkt , de spaarquote is redelijk hoog maar het belangrijkste element is wellicht het feit dat de Italiaanse begroting zelfs een primair overschot vertoond. Italië kende verder geen vastgoed-"bubble", de locale banksector waren beter afgeschermd tegen de financiële crisis dan de Ierse of Belgische systeembanken en de staatsschuld heeft één van de langste looptijden (7 jaar) van Europa. Dit laatste gegeven vormt een belangrijk voordeel omdat Italië zich niet dringend tot de financiële markten moet wenden voor herfinancieringen. "