Bevrachters en hun makelaars zetten de reders voortdurend onder druk om lagere vrachttarieven te aanvaarden teneinde de kosten voor de bevrachters te verminderen zonder dat er ook maar in enige mate wordt rekening gehouden met de impact hiervan op de reders.

De huidige tarieven zijn niet langer duurzaam, zelfs niet voor reders waarvan de schepen boekhoudkundig volledig werden afgeschreven, aangezien de netto vrachttarieven niet volstaan om de kosten voor elementair onderhoud te dekken, laat staan de kosten voor het onderhoud op lange termijn of droogdok.

De reders hebben alle mogelijke maatregelen genomen zoals slow steaming en technische aanpassingen met het oog op het verminderen van het brandstofverbruik maar de markstructuur absorbeert deze besparingen eenvoudigweg en geeft ze door aan de bevrachters.

De risico's geassocieerd met het verschepen van ruwe olie verminderen of verdwijnen echter niet terwijl de bedrijven die verantwoordelijk zijn om deze risico's te beheren niet voldoende worden betaald om de nodige maatregelen te nemen. In gelijk welke markt dreigen die risico's dan onbeheerd te blijven.

"De markt speelt Russische roulette en op een dag op een bepaalde reis zal een bevrachter erachter komen dat het pistool toch geladen was. Wanneer dit gebeurt, contacteer dan niet de makelaar! " stelt Paddy Rodgers, CEO van Euronav.

Bevrachters en hun makelaars zetten de reders voortdurend onder druk om lagere vrachttarieven te aanvaarden teneinde de kosten voor de bevrachters te verminderen zonder dat er ook maar in enige mate wordt rekening gehouden met de impact hiervan op de reders. De huidige tarieven zijn niet langer duurzaam, zelfs niet voor reders waarvan de schepen boekhoudkundig volledig werden afgeschreven, aangezien de netto vrachttarieven niet volstaan om de kosten voor elementair onderhoud te dekken, laat staan de kosten voor het onderhoud op lange termijn of droogdok. De reders hebben alle mogelijke maatregelen genomen zoals slow steaming en technische aanpassingen met het oog op het verminderen van het brandstofverbruik maar de markstructuur absorbeert deze besparingen eenvoudigweg en geeft ze door aan de bevrachters. De risico's geassocieerd met het verschepen van ruwe olie verminderen of verdwijnen echter niet terwijl de bedrijven die verantwoordelijk zijn om deze risico's te beheren niet voldoende worden betaald om de nodige maatregelen te nemen. In gelijk welke markt dreigen die risico's dan onbeheerd te blijven. "De markt speelt Russische roulette en op een dag op een bepaalde reis zal een bevrachter erachter komen dat het pistool toch geladen was. Wanneer dit gebeurt, contacteer dan niet de makelaar! " stelt Paddy Rodgers, CEO van Euronav.