Hetzelfde probleem geldt in de bankensector, in die zin dat de resultaten van de stress tests door de Committee of European Banking Supervisors een indicatie vormen dat er inderdaad een probleem is.

De testen zelf moeten als een flop en als een gemiste kans worden beschouwd. Het was de bedoeling om de Europese banken te testen wanneer de economie drastisch verslechtert en wanneer zich nieuwe bankproblemen voordoen.

Uiteindelijk lijken de Europese banken min of meer safe te zijn bij een crisis van geringe omvang, maar het probleem van hun solvabiliteit is bijlange na nog niet opgelost.

De problemen kunnen opduiken wanneer er landen in de problemen raken, in die zin dat ze hun overheidsobligaties niet kunnen terugbetalen. Met andere woorden: wanneer we de vergelijking maken met een horloge zijn de banken safe zolang het niet begint te regenen.

Hetzelfde probleem geldt in de bankensector, in die zin dat de resultaten van de stress tests door de Committee of European Banking Supervisors een indicatie vormen dat er inderdaad een probleem is. De testen zelf moeten als een flop en als een gemiste kans worden beschouwd. Het was de bedoeling om de Europese banken te testen wanneer de economie drastisch verslechtert en wanneer zich nieuwe bankproblemen voordoen. Uiteindelijk lijken de Europese banken min of meer safe te zijn bij een crisis van geringe omvang, maar het probleem van hun solvabiliteit is bijlange na nog niet opgelost. De problemen kunnen opduiken wanneer er landen in de problemen raken, in die zin dat ze hun overheidsobligaties niet kunnen terugbetalen. Met andere woorden: wanneer we de vergelijking maken met een horloge zijn de banken safe zolang het niet begint te regenen.