Deze bedragen worden volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter grotendeels door beleggers ingevuld en zullen pas een kostenpost vormen bij afwaardering.

Verder geeft het rapport aan dat Nederland eenmalig een voordeel heeft van ruim 2% van het bbp, terwijl de grotere handelszone en lagere administratiekosten toch jaarlijks nog voordeel zullen opleveren.

Deze bedragen worden volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter grotendeels door beleggers ingevuld en zullen pas een kostenpost vormen bij afwaardering. Verder geeft het rapport aan dat Nederland eenmalig een voordeel heeft van ruim 2% van het bbp, terwijl de grotere handelszone en lagere administratiekosten toch jaarlijks nog voordeel zullen opleveren.