Daardoor is de vraag naar goud als een alternatieve munt plots fors toegenomen. Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen 'fiat currencies', de munten waarvan de waarde werd ondermijnd door de geldcreatie, en 'real assets', activa zoals goud die wel een reële waarde hebben.

Alles draait volgens Reade om de vraag wat er onder het drukken van geld moet worden onderstaan. De balansen van de centrale banken werden weliswaar vergroot, maar eigenlijk hebben ze alleen hun reserves vergroot. Zijn die reserves geld of niet? Alles draait om deze vraag, die vergeleken kan worden met die over de kip en het ei.

Daardoor is de vraag naar goud als een alternatieve munt plots fors toegenomen. Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen 'fiat currencies', de munten waarvan de waarde werd ondermijnd door de geldcreatie, en 'real assets', activa zoals goud die wel een reële waarde hebben. Alles draait volgens Reade om de vraag wat er onder het drukken van geld moet worden onderstaan. De balansen van de centrale banken werden weliswaar vergroot, maar eigenlijk hebben ze alleen hun reserves vergroot. Zijn die reserves geld of niet? Alles draait om deze vraag, die vergeleken kan worden met die over de kip en het ei.