Enkele mensen betreurden de verhoging van 15 of 21% naar 25% van de RV op vastrentende beleggingen. In verband met het advies van de Auditeur van de Raad van State zijn sommige correspondenten zeer boos en ze bedreigen zelfs de VFB. In De Tijd schetste een grapjas hoe men de VFB-voorzitter best kon lynchen.

VFB betreurt de verhoging van de roerende voorheffing natuurlijk ook, maar heeft die RV wel weer bevrijdend gemaakt en de uitbouw van een vermogenskadaster afgewend. Daarenboven is een tarief van 25% volgens de organisatie nog redelijk in vergelijking met het buitenland.

In België zijn zowat de eerste 90.000 euro per persoon tegoeden op spaarboekjes (1.830 euro vrijgesteld bedrag staat bij 2% rente gelijk aan 91.500 onderliggend kapitaal of 183.000 per gezin) helemaal vrijgesteld van belastingen, waarna een 'vlaktaks' van 25% is verschuldigd die door de banken of bedrijven zelf wordt ingehouden. Vergelijk dat maar met de belastingen in Nederland, Duitsland of Frankrijk, aldus de VFB.

Koppel Arco en Dexia aan de RV

Laten we echter de zaak Arco en de zaak Dexia eens koppelen aan de roerende voorheffing, zo stelt VFB in een persbericht. Als de belastingbetalers de verliezen van de gedupeerde beleggers van Arco inderdaad moeten vergoeden, met hoeveel moet de roerende voorheffing dan stijgen?

Een ruwe berekening is in dit verband zeer verhelderend. Het totaal financieel vermogen van de Belgen bedraagt zowat 980 mrd. euro. VFB trekt daar het spaarboekje, verzekeringsproducten en uitzonderingen van af en houdt pakweg 500 miljard financieel vermogen over.

Ze veronderstelt dat de belegger op dat bedrag met intresten en dividenden 3% bruto verdienen. Dat is 15 miljard. Op die 15 miljard betalen die belegger 25% roerende voorheffing, dus 3,75 miljard.

Met hoeveel moet de regering de roerende voorheffing verhogen om de geraamde 1,5 miljard te kunnen betalen aan de slachtoffers van het Arco-faillissement?, zo vraagt men zich vervolgens af.

Een procentpunt RV stemt overeen met 150 miljoen (1% van 15 mrd.). De overheid moet de RV dus verhogen van 25% naar 35%. Dat hoeft maar eenmalig te zijn, maar het is daarmee niet gedaan.

De overheid, dus de belastingbetalers, moeten ook andermaal 2,90 miljard extra kapitaal in Dexia stoppen. Zoniet kapseist die boot met een verlies voor het land van tenminste 60 miljard euro én internationale chaos voor gevolg.

Ook het geld voor de kapitaalverhoging met 2,9 miljard valt niet uit de lucht. Ook dat bedrag moet van de belastingbetaler komen. Daarvoor moet de RV nogmaals met 19 à 20 procentpunten naar eenmalig, dus naar bijna 55%. Weer eenmalig.

Maar dan is de ongeveer even grote kapitaalverhoging van 2008 nog niet verrekend waarop werd ingetekend door de federale staat en de gewesten. Bovendien hebben is het aspect discriminatie van de andere particuliere Dexia aandeelhouders hier even buiten beschouwing gelaten.

Er zijn nu eenmaal nauwelijks 11 miljoen Belgen. Als de Arco-regeling dus 1,5 miljard kost is dat 135 euro per Belg, 315 euro per gezin. Dat is de schade die het Dexia-bestuur waaronder ACW-afgevaardigden op elk beslissingsniveau, heeft aangericht.

Enkele mensen betreurden de verhoging van 15 of 21% naar 25% van de RV op vastrentende beleggingen. In verband met het advies van de Auditeur van de Raad van State zijn sommige correspondenten zeer boos en ze bedreigen zelfs de VFB. In De Tijd schetste een grapjas hoe men de VFB-voorzitter best kon lynchen. VFB betreurt de verhoging van de roerende voorheffing natuurlijk ook, maar heeft die RV wel weer bevrijdend gemaakt en de uitbouw van een vermogenskadaster afgewend. Daarenboven is een tarief van 25% volgens de organisatie nog redelijk in vergelijking met het buitenland. In België zijn zowat de eerste 90.000 euro per persoon tegoeden op spaarboekjes (1.830 euro vrijgesteld bedrag staat bij 2% rente gelijk aan 91.500 onderliggend kapitaal of 183.000 per gezin) helemaal vrijgesteld van belastingen, waarna een 'vlaktaks' van 25% is verschuldigd die door de banken of bedrijven zelf wordt ingehouden. Vergelijk dat maar met de belastingen in Nederland, Duitsland of Frankrijk, aldus de VFB. Koppel Arco en Dexia aan de RVLaten we echter de zaak Arco en de zaak Dexia eens koppelen aan de roerende voorheffing, zo stelt VFB in een persbericht. Als de belastingbetalers de verliezen van de gedupeerde beleggers van Arco inderdaad moeten vergoeden, met hoeveel moet de roerende voorheffing dan stijgen? Een ruwe berekening is in dit verband zeer verhelderend. Het totaal financieel vermogen van de Belgen bedraagt zowat 980 mrd. euro. VFB trekt daar het spaarboekje, verzekeringsproducten en uitzonderingen van af en houdt pakweg 500 miljard financieel vermogen over. Ze veronderstelt dat de belegger op dat bedrag met intresten en dividenden 3% bruto verdienen. Dat is 15 miljard. Op die 15 miljard betalen die belegger 25% roerende voorheffing, dus 3,75 miljard. Met hoeveel moet de regering de roerende voorheffing verhogen om de geraamde 1,5 miljard te kunnen betalen aan de slachtoffers van het Arco-faillissement?, zo vraagt men zich vervolgens af. Een procentpunt RV stemt overeen met 150 miljoen (1% van 15 mrd.). De overheid moet de RV dus verhogen van 25% naar 35%. Dat hoeft maar eenmalig te zijn, maar het is daarmee niet gedaan.De overheid, dus de belastingbetalers, moeten ook andermaal 2,90 miljard extra kapitaal in Dexia stoppen. Zoniet kapseist die boot met een verlies voor het land van tenminste 60 miljard euro én internationale chaos voor gevolg. Ook het geld voor de kapitaalverhoging met 2,9 miljard valt niet uit de lucht. Ook dat bedrag moet van de belastingbetaler komen. Daarvoor moet de RV nogmaals met 19 à 20 procentpunten naar eenmalig, dus naar bijna 55%. Weer eenmalig. Maar dan is de ongeveer even grote kapitaalverhoging van 2008 nog niet verrekend waarop werd ingetekend door de federale staat en de gewesten. Bovendien hebben is het aspect discriminatie van de andere particuliere Dexia aandeelhouders hier even buiten beschouwing gelaten. Er zijn nu eenmaal nauwelijks 11 miljoen Belgen. Als de Arco-regeling dus 1,5 miljard kost is dat 135 euro per Belg, 315 euro per gezin. Dat is de schade die het Dexia-bestuur waaronder ACW-afgevaardigden op elk beslissingsniveau, heeft aangericht.