De rentelasten vormen op dit moment nog geen probleem voor de VS, omdat deze 2,7% van het bbp uitmaken. De verwachting is wel dat de rente oploopt en samen met de omvang van de schuld zal dit leiden tot hogere rentelasten.

Moody's reageerde positief op de plannen, hoewel het uiteindelijke kredietoordeel volgens Theodoor Gilissen Bankiers afhangt van het uiteindelijke begrotingsbeleid.

De rentelasten vormen op dit moment nog geen probleem voor de VS, omdat deze 2,7% van het bbp uitmaken. De verwachting is wel dat de rente oploopt en samen met de omvang van de schuld zal dit leiden tot hogere rentelasten. Moody's reageerde positief op de plannen, hoewel het uiteindelijke kredietoordeel volgens Theodoor Gilissen Bankiers afhangt van het uiteindelijke begrotingsbeleid.