Het begrotingstekort zou dan in 2015 op 2,5% uitkomen tegenover een tekort van 10,9% dit jaar. Bovendien zal 'automatisch' extra moeten worden bezuinigd indien de schuldpositie ten opzichte van het bbp vanaf 2014 verder zou oplopen.

Allereerst omvat het plan van Obama een hernieuwde poging om de belastingen voor de hogere inkomens te verhogen. Dit plan werd in december nog verworpen door de Republikeinen en ook nu zullen zij waarschijnlijk niet zonder meer instemmen.

Een ander punt van verschil is dat Obama de uitkeringen en zorgverzekeringen wil sparen, terwijl de Republikeinen hier volgens Theodoor Gilissen Bankiers juist de kosten willen verlagen.

Het begrotingstekort zou dan in 2015 op 2,5% uitkomen tegenover een tekort van 10,9% dit jaar. Bovendien zal 'automatisch' extra moeten worden bezuinigd indien de schuldpositie ten opzichte van het bbp vanaf 2014 verder zou oplopen. Allereerst omvat het plan van Obama een hernieuwde poging om de belastingen voor de hogere inkomens te verhogen. Dit plan werd in december nog verworpen door de Republikeinen en ook nu zullen zij waarschijnlijk niet zonder meer instemmen. Een ander punt van verschil is dat Obama de uitkeringen en zorgverzekeringen wil sparen, terwijl de Republikeinen hier volgens Theodoor Gilissen Bankiers juist de kosten willen verlagen.