-Operationeel uitkeerbaar resultaat verbetert met 1,5 %

-Stijging reële waarde van de vastgoedportefeuille met 1 %

-Verwacht brutodividend 2010 tussen € 2,45 en € 2,55 per aandeel

Op 30 juni 2010 bedraagt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen € 328 miljoen (€ 324 miljoen op 31 december 2009).

Deze stijging met 1 % is voornamelijk het gevolg van de toename van de reële waarde van de bestaande winkelportefeuille door de verbeterde situatie op de winkelvastgoedbeleggingsmarkt.

De bezettingsgraad van de portefeuille bedraagt op 30 juni 2010 99,1 % en is daarmee ongewijzigd gebleven ten opzichte van 31 december 2009.

Wat betreft de activa bestemd voor verkoop heeft Intervest Retail in januari 2010 de verkoopakte ondertekend met de koper van de projectontwikkeling Shopping Park Olen.

De verkoopprijs (€ 7,2 miljoen) is eveneens in januari 2010 ontvangen.

Preben Bruggeman (Bank Degroof): "De resultaten van Intervest Retail waren licht teleurstellend. Ik handhaaf een neutraal advies."

-Operationeel uitkeerbaar resultaat verbetert met 1,5 % -Stijging reële waarde van de vastgoedportefeuille met 1 % -Verwacht brutodividend 2010 tussen € 2,45 en € 2,55 per aandeel Op 30 juni 2010 bedraagt de reële waarde van de vastgoedbeleggingen € 328 miljoen (€ 324 miljoen op 31 december 2009). Deze stijging met 1 % is voornamelijk het gevolg van de toename van de reële waarde van de bestaande winkelportefeuille door de verbeterde situatie op de winkelvastgoedbeleggingsmarkt. De bezettingsgraad van de portefeuille bedraagt op 30 juni 2010 99,1 % en is daarmee ongewijzigd gebleven ten opzichte van 31 december 2009. Wat betreft de activa bestemd voor verkoop heeft Intervest Retail in januari 2010 de verkoopakte ondertekend met de koper van de projectontwikkeling Shopping Park Olen. De verkoopprijs (€ 7,2 miljoen) is eveneens in januari 2010 ontvangen. Preben Bruggeman (Bank Degroof): "De resultaten van Intervest Retail waren licht teleurstellend. Ik handhaaf een neutraal advies."