Gezien het aantal aandelen tussen deze twee periodes met 7% steeg, bedraagt het resultaat (exclusief IAS 39) per aandeel € 5,74 in vergelijking met € 5,78 voor dezelfde periode van 2009.

Het ligt in lijn met de vooruitzichten voor het volledige boekjaar 2010 namelijk € 7,55 per aandeel, vooruitzichten die ongewijzigd blijven.

Het financieel resultaat (exclusief IAS 39) stijgt met € 9,2 miljoen als gevolg van de daling van de gemiddelde kost van de schulden en van de vermindering van hun volume.

De schuldratio, zoals gedefinieerd in de regelgeving van de Vastgoedbevaks, bedraagt 48,53% op 30.09.2010.

Na 9 maanden blijft het resultaat op de portefeuille - aandeel van de Groep negatief voor een bedrag van € 28,5 miljoen (€ -54,4 miljoen op 30.09.2009). Dit bedrag omvat een winst op verkopen van gebouwen van € 3,1 miljoen.

Het netto resultaat - aandeel van de Groep - inclusief de negatieve impact van de waardering van de financiële instrumenten en van het resultaat op de portefeuille is, na 9 maanden, een winst van € 2,36 per aandeel, te vergelijken met € 0,61 voor de eerste 9 maanden van 2009.

Preben Bruggeman (Bank Degroof): "De resultaten van Cofinimmo waren conform de prognoses. De meeste Belgische vastgoedbevaks hebben over de afgelopen weken op de beurs goed gepresteerd. Ik handhaaf een neutraal advies."

Gezien het aantal aandelen tussen deze twee periodes met 7% steeg, bedraagt het resultaat (exclusief IAS 39) per aandeel € 5,74 in vergelijking met € 5,78 voor dezelfde periode van 2009. Het ligt in lijn met de vooruitzichten voor het volledige boekjaar 2010 namelijk € 7,55 per aandeel, vooruitzichten die ongewijzigd blijven. Het financieel resultaat (exclusief IAS 39) stijgt met € 9,2 miljoen als gevolg van de daling van de gemiddelde kost van de schulden en van de vermindering van hun volume. De schuldratio, zoals gedefinieerd in de regelgeving van de Vastgoedbevaks, bedraagt 48,53% op 30.09.2010. Na 9 maanden blijft het resultaat op de portefeuille - aandeel van de Groep negatief voor een bedrag van € 28,5 miljoen (€ -54,4 miljoen op 30.09.2009). Dit bedrag omvat een winst op verkopen van gebouwen van € 3,1 miljoen. Het netto resultaat - aandeel van de Groep - inclusief de negatieve impact van de waardering van de financiële instrumenten en van het resultaat op de portefeuille is, na 9 maanden, een winst van € 2,36 per aandeel, te vergelijken met € 0,61 voor de eerste 9 maanden van 2009. Preben Bruggeman (Bank Degroof): "De resultaten van Cofinimmo waren conform de prognoses. De meeste Belgische vastgoedbevaks hebben over de afgelopen weken op de beurs goed gepresteerd. Ik handhaaf een neutraal advies."