Voor het derde kwartaal van het lopende boekjaar (1 april 2010 - 30 juni 2010) bedragen de huurinkomsten 4,87 miljoen EUR, wat een toename betekent tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder (4,68 miljoen EUR).

Deze toename is, in het bijzonder voor de periode van 16 april 2010 tot 30 juni 2010, het resultaat van de huurinkomsten van 0,3 miljoen EUR van de "Grand Frais" warenhuizen die op 15 april 2010 werden overgenomen.

Het lopende nettoresultaat bedraagt 7,35 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2010 samen, wat een lichte daling is in vergelijking met het lopende nettoresultaat dat werd geboekt aan het einde van het derde kwartaal van 2009 (7,85 miljoen EUR).

Preben Bruggeman (Bank Degroof): "Er bestaat enige onzekerheid over de timing van de kapitaalverhoging bij Ascencio, maar het advies opbouwen blijft gehandhaafd."

Voor het derde kwartaal van het lopende boekjaar (1 april 2010 - 30 juni 2010) bedragen de huurinkomsten 4,87 miljoen EUR, wat een toename betekent tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder (4,68 miljoen EUR). Deze toename is, in het bijzonder voor de periode van 16 april 2010 tot 30 juni 2010, het resultaat van de huurinkomsten van 0,3 miljoen EUR van de "Grand Frais" warenhuizen die op 15 april 2010 werden overgenomen. Het lopende nettoresultaat bedraagt 7,35 miljoen EUR voor de eerste drie kwartalen van 2010 samen, wat een lichte daling is in vergelijking met het lopende nettoresultaat dat werd geboekt aan het einde van het derde kwartaal van 2009 (7,85 miljoen EUR). Preben Bruggeman (Bank Degroof): "Er bestaat enige onzekerheid over de timing van de kapitaalverhoging bij Ascencio, maar het advies opbouwen blijft gehandhaafd."