*Uitkeerbaar resultaat van EUR 3,95 miljoen (EUR 1,10 per aandeel)

*Reële waarde van de vastgoedportefeuille van EUR 201,4 miljoen op

30/06/2010 (ten opzichte van EUR 202,4 miljoen op 30/06/2009)

*Lichte daling van de reële waarde van de vastgoedportefeuille ten opzichte van 31/12/2009 met EUR 1,08 miljoen of 0,54% (bij constante samenstelling en zonder rekening te houden met nieuwe investeringen)

*Schuldgraad van 57,62% op 30/06/2010

*Bezettingsgraad bedraagt 91,23%

Preben Bruggeman (Bank Degroof): "Concrete projecten zijn belangrijk voor Montea, belangrijker dan de resultaten van de vastgoedbevak. Ik handhaaf een advies opbouwen."

*Uitkeerbaar resultaat van EUR 3,95 miljoen (EUR 1,10 per aandeel) *Reële waarde van de vastgoedportefeuille van EUR 201,4 miljoen op 30/06/2010 (ten opzichte van EUR 202,4 miljoen op 30/06/2009) *Lichte daling van de reële waarde van de vastgoedportefeuille ten opzichte van 31/12/2009 met EUR 1,08 miljoen of 0,54% (bij constante samenstelling en zonder rekening te houden met nieuwe investeringen) *Schuldgraad van 57,62% op 30/06/2010 *Bezettingsgraad bedraagt 91,23% Preben Bruggeman (Bank Degroof): "Concrete projecten zijn belangrijk voor Montea, belangrijker dan de resultaten van de vastgoedbevak. Ik handhaaf een advies opbouwen."