Ascencio kon gedeeltelijk profiteren van nog zeer lage rentevoeten (voor het gedeelte van haar schuld dat niet gedekt was de IRS Callable-instrumenten die verder in dit verslag beschreven worden), wat verklaart dat de financiële lasten niet zijn gestegen in vergelijking met het eerste semester van het vorige boekjaar.

Deze rentecontext heeft daarentegen een ongunstige impact gehad op de waarde van de dekkingsinstrumenten en heeft een nieuwe waardevermindering van 832 KEUR (non cash-element) uitgelokt op de resultaten van de eerste zes maanden van dit boekjaar.

Als zich geen nieuwe verslechteringen van de waarde van het beleggingsvastgoed en dekkingsinstrumenten voordoen, zou Ascencio na afloop van haar boekjaar 2009-2010 een minstens even groot dividend moeten kunnen uitkeren als in december 2009.

Preben Bruggeman (Bank Degroof): "De bezettingsgraad bij Ascencio verbetert en dat is uiteraard een goed signaal. Ik heb een advies opbouwen voor deze vastgoedbevak."

Ascencio kon gedeeltelijk profiteren van nog zeer lage rentevoeten (voor het gedeelte van haar schuld dat niet gedekt was de IRS Callable-instrumenten die verder in dit verslag beschreven worden), wat verklaart dat de financiële lasten niet zijn gestegen in vergelijking met het eerste semester van het vorige boekjaar. Deze rentecontext heeft daarentegen een ongunstige impact gehad op de waarde van de dekkingsinstrumenten en heeft een nieuwe waardevermindering van 832 KEUR (non cash-element) uitgelokt op de resultaten van de eerste zes maanden van dit boekjaar. Als zich geen nieuwe verslechteringen van de waarde van het beleggingsvastgoed en dekkingsinstrumenten voordoen, zou Ascencio na afloop van haar boekjaar 2009-2010 een minstens even groot dividend moeten kunnen uitkeren als in december 2009. Preben Bruggeman (Bank Degroof): "De bezettingsgraad bij Ascencio verbetert en dat is uiteraard een goed signaal. Ik heb een advies opbouwen voor deze vastgoedbevak."