Wanneer we hiervan abstractie maken, klokte het eigen vermogen af op 17,49 mld EUR of 9,92 EUR per aandeel. Het management blijft er heilig van overtuigd dat deze portefeuille een goede afloop zal kennen en dat de latente verliezen uiteindelijk zullen verdwijnen.
Over de winstcapaciteit van de groep in zijn nieuwe vorm doet topman Pierre Mariani geen uitspraken. Onvoorziene omstandigheden niet te na gesproken zou er in 2009 wel opnieuw winst moeten zijn.

Dit klinkt inderdaad aannemelijk gezien Dexia zonder de effecten van de crisis in 2008 een winstcijfer van 2,54 mld EUR zou voorgelegd hebben.

Door de afstoot en stopzetting van een aantal activiteiten en door de hogere financieringskosten zal het winstpotentieel ondanks de geplande kostenbesparing van 600 mln EUR (vgl huidige beurskap ca. 3 mld EUR) tegen 2011 in de toekomst lager liggen. zo merkt SG Private Banking gaatuit van ongeveer 1,5 mld EUR of 0,85 EUR per jaar.

Indien Dexia, dat nu reeds voor ongeveer 70% in handen is van de overheid of overheidsgerelateerde instellingen, een nieuwe kapitaalverhoging kan afwenden, zien we potentieel in het aandeel.

Dit weegt volgens zo merkt SG Private Banking echter niet op tegen de risico's. Daarom blijft het verkoopadvies gehandhaafd.

Wanneer we hiervan abstractie maken, klokte het eigen vermogen af op 17,49 mld EUR of 9,92 EUR per aandeel. Het management blijft er heilig van overtuigd dat deze portefeuille een goede afloop zal kennen en dat de latente verliezen uiteindelijk zullen verdwijnen. Over de winstcapaciteit van de groep in zijn nieuwe vorm doet topman Pierre Mariani geen uitspraken. Onvoorziene omstandigheden niet te na gesproken zou er in 2009 wel opnieuw winst moeten zijn. Dit klinkt inderdaad aannemelijk gezien Dexia zonder de effecten van de crisis in 2008 een winstcijfer van 2,54 mld EUR zou voorgelegd hebben. Door de afstoot en stopzetting van een aantal activiteiten en door de hogere financieringskosten zal het winstpotentieel ondanks de geplande kostenbesparing van 600 mln EUR (vgl huidige beurskap ca. 3 mld EUR) tegen 2011 in de toekomst lager liggen. zo merkt SG Private Banking gaatuit van ongeveer 1,5 mld EUR of 0,85 EUR per jaar. Indien Dexia, dat nu reeds voor ongeveer 70% in handen is van de overheid of overheidsgerelateerde instellingen, een nieuwe kapitaalverhoging kan afwenden, zien we potentieel in het aandeel.Dit weegt volgens zo merkt SG Private Banking echter niet op tegen de risico's. Daarom blijft het verkoopadvies gehandhaafd.