Dat is volgens Johan Van Gompel van KBC een kwart minder dan we de voorbije decennia gewoon waren.

Het lagere cijfer baart zorgen omdat een voldoende hoge groei nodig is om uitdagingen als de vergrijzing te kunnen aangaan en over weerstandsvermogen te beschikken tegen nieuwe schokken.

Uiteraard is de potentiële groei niet iets wat ons zomaar overkomt.
Zij is deels het gevolg van exogene omgevingsfactoren, zoals de demografie of de buitenlandse economische toestand, maar kan evenzeer actief worden versterkt door stimuli of beknot door barrières. De overheid speelt daarbij een belangrijke rol.

Onderzoek toont aan dat de efficiëntie van de Belgische overheid beter kan, zodat met minder middelen en dus lagere
belastingen toch nagenoeg dezelfde publieke doelen kunnen worden bereikt.

Wat doen de buurlanden?

Buurlanden Duitsland en Nederland slagen er volgens Johan Van Gompel in om met minder uitgaven dan België toch een hogere performantie van de publieke sector te realiseren.

Een vermageringskuur van onze overheid zou de fiscale druk verlagen en (in combinatie met minder regulering en administratieve rompslomp) de economische groei ten goede komen.

Ook is er de mogelijkheid om de overheidsontvangsten en -uitgaven zodanig te herstructureren dat zij een maximaal hefboomeffect uitoefenen op de langetermijngroei.

Economen zijn het er vrijwel over eens dat een voldoende verschuiving van de fiscale druk op inkomen uit arbeid naar belasting op (liefst vervuilende en ongezonde) consumptie een gunstige uitwerking zou hebben op de groei en werkgelegenheid.

Dat is volgens Johan Van Gompel van KBC een kwart minder dan we de voorbije decennia gewoon waren. Het lagere cijfer baart zorgen omdat een voldoende hoge groei nodig is om uitdagingen als de vergrijzing te kunnen aangaan en over weerstandsvermogen te beschikken tegen nieuwe schokken.Uiteraard is de potentiële groei niet iets wat ons zomaar overkomt. Zij is deels het gevolg van exogene omgevingsfactoren, zoals de demografie of de buitenlandse economische toestand, maar kan evenzeer actief worden versterkt door stimuli of beknot door barrières. De overheid speelt daarbij een belangrijke rol. Onderzoek toont aan dat de efficiëntie van de Belgische overheid beter kan, zodat met minder middelen en dus lagere belastingen toch nagenoeg dezelfde publieke doelen kunnen worden bereikt. Wat doen de buurlanden?Buurlanden Duitsland en Nederland slagen er volgens Johan Van Gompel in om met minder uitgaven dan België toch een hogere performantie van de publieke sector te realiseren. Een vermageringskuur van onze overheid zou de fiscale druk verlagen en (in combinatie met minder regulering en administratieve rompslomp) de economische groei ten goede komen. Ook is er de mogelijkheid om de overheidsontvangsten en -uitgaven zodanig te herstructureren dat zij een maximaal hefboomeffect uitoefenen op de langetermijngroei. Economen zijn het er vrijwel over eens dat een voldoende verschuiving van de fiscale druk op inkomen uit arbeid naar belasting op (liefst vervuilende en ongezonde) consumptie een gunstige uitwerking zou hebben op de groei en werkgelegenheid.