Eerder werd dit geschat op €180 tot €220 miljoen. De consensus was €213 miljoen en ABN Amro ging uit van €221 miljoen. De hogere outlook is vooral te danken aan sterke prestaties van de MailNL-divisie.

Ons is verteld dat de €70 tot €80 miljoen hogere outlook voor een derde veroorzaakt wordt door beter dan verwachte resultaten van de kostenbesparingsprogramma's.

Daarnaast komt een derde voor rekening van de faseringseffecten hiervan. Het resterende deel is te danken aan incidentele baten. ABN Amro blijft koper.

Eerder werd dit geschat op €180 tot €220 miljoen. De consensus was €213 miljoen en ABN Amro ging uit van €221 miljoen. De hogere outlook is vooral te danken aan sterke prestaties van de MailNL-divisie. Ons is verteld dat de €70 tot €80 miljoen hogere outlook voor een derde veroorzaakt wordt door beter dan verwachte resultaten van de kostenbesparingsprogramma's. Daarnaast komt een derde voor rekening van de faseringseffecten hiervan. Het resterende deel is te danken aan incidentele baten. ABN Amro blijft koper.