De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van dinsdag 11 mei 2010 voorstellen om over het boekjaar 2009 een brutodividend van 1,28 EUR per aandeel (0,96 EUR per aandeel netto) uit te keren.

Hiervan werd reeds 0,28 EUR bruto (0,21 EUR netto) per aandeel

uitgekeerd als interim-dividend. Mits goedkeuring door de algemene vergadering zal het saldodividend van 1 EUR bruto (0,75 EUR netto) betaalbaar gesteld worden op 21 mei 2010.

Bocimar is voor 2010 zo goed als volledig ingedekt aan goede voorwaarden. Ook ASL Aviation zal voordeel blijven halen uit haar stevig contractportfolio. De vooruitzichten voor 2010 zijn dan ook positief.

De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering van dinsdag 11 mei 2010 voorstellen om over het boekjaar 2009 een brutodividend van 1,28 EUR per aandeel (0,96 EUR per aandeel netto) uit te keren. Hiervan werd reeds 0,28 EUR bruto (0,21 EUR netto) per aandeel uitgekeerd als interim-dividend. Mits goedkeuring door de algemene vergadering zal het saldodividend van 1 EUR bruto (0,75 EUR netto) betaalbaar gesteld worden op 21 mei 2010. Bocimar is voor 2010 zo goed als volledig ingedekt aan goede voorwaarden. Ook ASL Aviation zal voordeel blijven halen uit haar stevig contractportfolio. De vooruitzichten voor 2010 zijn dan ook positief.