-Operationeel uitkeerbaar resultaat verbetert met 16 %.

Positieve variatie in de reële waarde vastgoedportefeuille in het derde kwartaal 2009 van 0,6 %.

-Verwacht brutodividend 2009 tussen € 2,40 en € 2,45 per aandeel (brutodividendrendement 6,5 % à 6,7 % ten opzichte van de beurskoers op 30 september 2009).

-In het derde kwartaal van 2009 heeft de vastgoedportefeuille van Intervest Retail een positieve variatie in de reële waarde gekend van € 1,5 miljoen of 0,6 %.

De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille is 99,3 % op 30 september 2009 wat ongewijzigd is ten opzichte van 31 december 2008.

Op 30 september 2009 bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille € 329,9 miljoen (€ 327,4 miljoen op 31 december 2008).

Deze toename met € 2,5 miljoen ten opzichte van 31 december 2008 is voornamelijk de combinatie van € 3,4 miljoen aan investeringen in de bestaande portefeuille (in panden te Andenne, Mechelen en Gent), een beperkte negatieve variatie in de reële waarde op de vastgoedportefeuille (€ 0,3 miljoen over de eerste negen maanden van 2009) en de verkoop van twee niet-strategische panden (€ 0,6 miljoen).

-Operationeel uitkeerbaar resultaat verbetert met 16 %. Positieve variatie in de reële waarde vastgoedportefeuille in het derde kwartaal 2009 van 0,6 %. -Verwacht brutodividend 2009 tussen € 2,40 en € 2,45 per aandeel (brutodividendrendement 6,5 % à 6,7 % ten opzichte van de beurskoers op 30 september 2009). -In het derde kwartaal van 2009 heeft de vastgoedportefeuille van Intervest Retail een positieve variatie in de reële waarde gekend van € 1,5 miljoen of 0,6 %. De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille is 99,3 % op 30 september 2009 wat ongewijzigd is ten opzichte van 31 december 2008. Op 30 september 2009 bedroeg de reële waarde van de vastgoedportefeuille € 329,9 miljoen (€ 327,4 miljoen op 31 december 2008). Deze toename met € 2,5 miljoen ten opzichte van 31 december 2008 is voornamelijk de combinatie van € 3,4 miljoen aan investeringen in de bestaande portefeuille (in panden te Andenne, Mechelen en Gent), een beperkte negatieve variatie in de reële waarde op de vastgoedportefeuille (€ 0,3 miljoen over de eerste negen maanden van 2009) en de verkoop van twee niet-strategische panden (€ 0,6 miljoen).