Totale omzet van 191,4 miljoen EUR versus 192,1 miljoen EUR in 2008;
EBITDA stijgt met 8,7% van 14,7 miljoen EUR tot 16,0 miljoen EUR; EBIT stijgt met 10,9% van 6,0 miljoen EUR tot 6,7 miljoen EUR;
Resultaat na belastingen stijgt tot 4,4 miljoen EUR tegenover 2,7 miljoen EUR in 2008;
Netto cashflow stijgt met 20,5% van 11,4 miljoen EUR tot 13,7 miljoen EUR.

De groep blijft ook in 2009 verder werken aan een verbetering van de rendabiliteit van de activiteiten, zowel in de vleeswarendivisie als in de divisie bereide gerechten.

De algemene margedruk en de kostenstijgingen tengevolge van de loonakkoorden in België worden opgevangen door verdere verbeteringen in de gehele supply chain en door voortgezette inspanningen op het vlak van kostencontrole en kostenreducties.

Ter Beke zal in 2009 blijven investeren in haar bereide gerechtenmerk Come a casa®.

Behoudens onverwachte marktomstandigheden verwacht Ter Beke dat de verbetering van het bedrijfsresultaat van het eerste semester zich over het volledige jaar 2009 zal verderzetten.

Totale omzet van 191,4 miljoen EUR versus 192,1 miljoen EUR in 2008; EBITDA stijgt met 8,7% van 14,7 miljoen EUR tot 16,0 miljoen EUR; EBIT stijgt met 10,9% van 6,0 miljoen EUR tot 6,7 miljoen EUR; Resultaat na belastingen stijgt tot 4,4 miljoen EUR tegenover 2,7 miljoen EUR in 2008; Netto cashflow stijgt met 20,5% van 11,4 miljoen EUR tot 13,7 miljoen EUR. De groep blijft ook in 2009 verder werken aan een verbetering van de rendabiliteit van de activiteiten, zowel in de vleeswarendivisie als in de divisie bereide gerechten. De algemene margedruk en de kostenstijgingen tengevolge van de loonakkoorden in België worden opgevangen door verdere verbeteringen in de gehele supply chain en door voortgezette inspanningen op het vlak van kostencontrole en kostenreducties. Ter Beke zal in 2009 blijven investeren in haar bereide gerechtenmerk Come a casa®. Behoudens onverwachte marktomstandigheden verwacht Ter Beke dat de verbetering van het bedrijfsresultaat van het eerste semester zich over het volledige jaar 2009 zal verderzetten.