In de VS trekt de arbeidsmarkt aan en lijkt het dieptepunt op de huizenmarkt verteerd. In China is de dalende trend van de groei doorbroken.

Ondermaatse uitvoerprestatie

In België bleek de forse bbp-krimp in het tweede kwartaal dan toch niet de voorbode van een nieuwe recessie. De eerste raming van de derdekwartaalgroei wees op een stagnatie van de activiteit, zodat een periode van twee negatieve kwartalen nipt werd vermeden. Het cijfer bevestigt wel de nagenoeg stilstand van onze economie sinds begin 2011.

De oorzaak ligt vooral bij het negatieve verloop van de gezinsconsumptie (-0,9% tussen begin 2011 en midden 2012), maar ook de uitvoergroei stelde in die periode teleur (+0,5%) terwijl de investeringsgroei (+1,5%) nog meeviel.

De zwakke uitvoerprestatie sinds begin 2011 steekt schril af tegen die van Duitsland (+6%), Frankrijk en Nederland (beide +4%).

De voorbije twee jaar is de concurrentiekracht tegenover die van de buurlanden volgens Johan Van Gompel opnieuw verslechterd en dat heeft wellicht op de uitvoer gewogen.

Niet dadelijk verbetering te verwachten

Sinds midden 2010 stegen de arbeidskosten per eenheid product in ons land 2,5 procentpunten sneller dan gemiddeld in onze buurlanden.

Dat kwam enerzijds door de tragere productiviteitsgroei, maar was ook het gevolg van de relatief hogere inflatie in ons land die

zich via de automatische indexering vertaalde in een sterkere loonstijging.

De meeste conjunctuurdata doen vermoeden dat de economische toestand in de nabije toekomst niet direct veel zal verbeteren. Het vertrouwen van ondernemers en consumenten ging de voorbije maanden verder achteruit. De uitvoerbestellingen leken in augustus-september aan de beterhand, maar zakten in oktober opnieuw weg.

In de VS trekt de arbeidsmarkt aan en lijkt het dieptepunt op de huizenmarkt verteerd. In China is de dalende trend van de groei doorbroken.Ondermaatse uitvoerprestatie In België bleek de forse bbp-krimp in het tweede kwartaal dan toch niet de voorbode van een nieuwe recessie. De eerste raming van de derdekwartaalgroei wees op een stagnatie van de activiteit, zodat een periode van twee negatieve kwartalen nipt werd vermeden. Het cijfer bevestigt wel de nagenoeg stilstand van onze economie sinds begin 2011. De oorzaak ligt vooral bij het negatieve verloop van de gezinsconsumptie (-0,9% tussen begin 2011 en midden 2012), maar ook de uitvoergroei stelde in die periode teleur (+0,5%) terwijl de investeringsgroei (+1,5%) nog meeviel. De zwakke uitvoerprestatie sinds begin 2011 steekt schril af tegen die van Duitsland (+6%), Frankrijk en Nederland (beide +4%). De voorbije twee jaar is de concurrentiekracht tegenover die van de buurlanden volgens Johan Van Gompel opnieuw verslechterd en dat heeft wellicht op de uitvoer gewogen. Niet dadelijk verbetering te verwachten Sinds midden 2010 stegen de arbeidskosten per eenheid product in ons land 2,5 procentpunten sneller dan gemiddeld in onze buurlanden. Dat kwam enerzijds door de tragere productiviteitsgroei, maar was ook het gevolg van de relatief hogere inflatie in ons land die zich via de automatische indexering vertaalde in een sterkere loonstijging. De meeste conjunctuurdata doen vermoeden dat de economische toestand in de nabije toekomst niet direct veel zal verbeteren. Het vertrouwen van ondernemers en consumenten ging de voorbije maanden verder achteruit. De uitvoerbestellingen leken in augustus-september aan de beterhand, maar zakten in oktober opnieuw weg.