Dit betekent een daling van de omzet met 10,1%. Indien de stopgezette activiteit van de optical disks buiten beschouwing worden gelaten, noteerde de mediagroep in het derde kwartaal een omzetdaling van 8,8% tegenover het derde kwartaal van 2008.

De financieel-economische crisis liet zich in het derde kwartaal verder voelen in de terugval van de reclame-omzet, maar toch is een lichte verbetering merkbaar. De omzet uit de lezersmarkt bleef zelfs status quo in vergelijking met het derde kwartaal van 2008.

De gecumuleerde omzet tot en met september 2009 bedraagt 500,4 miljoen euro tegenover 559,6 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2008. Dit is een daling met 10,6%.

Vooruitzichten

Wat betreft de omzet uit reclame is er een lichte verbetering merkbaar en lijkt de achteruitgang uitgevlakt. De positieve effecten van de herstructurering in het voorjaar zijn voelbaar vanaf juli van dit jaar.

Dit betekent een daling van de omzet met 10,1%. Indien de stopgezette activiteit van de optical disks buiten beschouwing worden gelaten, noteerde de mediagroep in het derde kwartaal een omzetdaling van 8,8% tegenover het derde kwartaal van 2008. De financieel-economische crisis liet zich in het derde kwartaal verder voelen in de terugval van de reclame-omzet, maar toch is een lichte verbetering merkbaar. De omzet uit de lezersmarkt bleef zelfs status quo in vergelijking met het derde kwartaal van 2008. De gecumuleerde omzet tot en met september 2009 bedraagt 500,4 miljoen euro tegenover 559,6 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2008. Dit is een daling met 10,6%. Vooruitzichten Wat betreft de omzet uit reclame is er een lichte verbetering merkbaar en lijkt de achteruitgang uitgevlakt. De positieve effecten van de herstructurering in het voorjaar zijn voelbaar vanaf juli van dit jaar.