De terugval van de kredietverstrekking aan de gezinnen (de vroegere motor van de economie) is onlangs ook stilgevallen. Ten slotte wijzen volgens Dexia de recent aantrekkende tewerkstellingscijfers gedurende drie opeenvolgende maanden erop dat het economische herstel autonoom is geworden: meer tewerkstelling betekent

immers meer inkomsten voor de gezinnen en dus meer consumptie.

De terugval van de kredietverstrekking aan de gezinnen (de vroegere motor van de economie) is onlangs ook stilgevallen. Ten slotte wijzen volgens Dexia de recent aantrekkende tewerkstellingscijfers gedurende drie opeenvolgende maanden erop dat het economische herstel autonoom is geworden: meer tewerkstelling betekent immers meer inkomsten voor de gezinnen en dus meer consumptie.