Ondanks de vrees voor een groeivertraging in Amerika en een verslechtering van de begrotingstoestand in de Europese perifere landen, hebben verscheidene staatsobligaties van opkomende landen (Brazilië, Colombia, de Filippijnen en Hongarije) geprofiteerd van verhogingen van hun rating.

Hierdoor kon Carmignac behoorlijke winsten boeken op de posities in Brazilië, Colombia, Mexico en Indonesië, en de blootstelling op Hongarije verlagen.

Men voorziet echter weer lokale schulden van bepaalde opkomende landen te gaan kopen om te kunnen profiteren van de daling van de lange rente die zou moeten

beginnen.

Ondanks de vrees voor een groeivertraging in Amerika en een verslechtering van de begrotingstoestand in de Europese perifere landen, hebben verscheidene staatsobligaties van opkomende landen (Brazilië, Colombia, de Filippijnen en Hongarije) geprofiteerd van verhogingen van hun rating. Hierdoor kon Carmignac behoorlijke winsten boeken op de posities in Brazilië, Colombia, Mexico en Indonesië, en de blootstelling op Hongarije verlagen. Men voorziet echter weer lokale schulden van bepaalde opkomende landen te gaan kopen om te kunnen profiteren van de daling van de lange rente die zou moeten beginnen.