Aangezien met name verzekeraars de AAA-curve van de ECB gebruiken voor het vaststellen van de verplichtingen, kan hun positie verslechteren.

DNB geeft verzekeraars de ruimte om de vastgestelde rentetermijnstructuur te gebruiken.

Door de gebrekkige liquiditeit heeft DNB besloten om de gemiddelde structuur over de afgelopen drie maanden te gebruiken in plaats van die per jaarultimo, waardoor de rente iets hoger uitkomt.

Aangezien met name verzekeraars de AAA-curve van de ECB gebruiken voor het vaststellen van de verplichtingen, kan hun positie verslechteren. DNB geeft verzekeraars de ruimte om de vastgestelde rentetermijnstructuur te gebruiken. Door de gebrekkige liquiditeit heeft DNB besloten om de gemiddelde structuur over de afgelopen drie maanden te gebruiken in plaats van die per jaarultimo, waardoor de rente iets hoger uitkomt.