Het is opvallend dat Rusland recent grote investeringen in de sector van de grondstoffen heeft gedaan. Zo heeft Polyus Gold, de grootste Russische goudmijn, aangekondigd een volledige onshoring van zijn actviteiten te overwegen. Maar Rusland is geen alleenstaand geval.

China nam bijvoorbeeld een belangrijke kopermijn over van Glencore. Het ziet er naar uit dat de positie van de dollar steeds meer ondergraven wordt, want de combinatie van Rusland en China kan een nieuwe grondstoffenmarkt doen ontstaan waar de betalingen niet langer in dollars geschieden.

Het is opvallend dat Rusland recent grote investeringen in de sector van de grondstoffen heeft gedaan. Zo heeft Polyus Gold, de grootste Russische goudmijn, aangekondigd een volledige onshoring van zijn actviteiten te overwegen. Maar Rusland is geen alleenstaand geval. China nam bijvoorbeeld een belangrijke kopermijn over van Glencore. Het ziet er naar uit dat de positie van de dollar steeds meer ondergraven wordt, want de combinatie van Rusland en China kan een nieuwe grondstoffenmarkt doen ontstaan waar de betalingen niet langer in dollars geschieden.