De data omtrent de obligatierendementen werden verzameld door Bloomberg en de European Federation of Financial Analysts Societies. Uiteraard presteerden de obligaties uit de Europese periferie het zwakst.

Griekse staatsobligaties zijn vanaf 1 januari van dit jaar met 10% in waarde gedaald. Daarmee bengelen ze niet aan de staart van het peleton, want Portugese staatsobligaties hebben dit jaar al 22% van hun waarde verloren.

De data omtrent de obligatierendementen werden verzameld door Bloomberg en de European Federation of Financial Analysts Societies. Uiteraard presteerden de obligaties uit de Europese periferie het zwakst. Griekse staatsobligaties zijn vanaf 1 januari van dit jaar met 10% in waarde gedaald. Daarmee bengelen ze niet aan de staart van het peleton, want Portugese staatsobligaties hebben dit jaar al 22% van hun waarde verloren.