Wanneer die maatregelen worden verworpen, zal premier Jose Socrates mogelijk zijn ontslag aankondigen. Daardoor wordt de situatie rond het Zuid-Europees land nog prangender.

Het plan werd al voorgesteld op 11 maart, maar de oppositie heeft al verklaard er zich tegen te willen verzetten. Een vierde ronde van besparingen is volgens de oppositiepartijen iets van het goede te veel.

Wanneer Socrates zoals aangekondigd inderdaad zijn ontslag aankondigt, kan het lot van het land snel bezegeld zijn. Portugal zal dan zoals Griekenland en Ierland buitenlandse steun moeten aanvragen.

Wanneer die maatregelen worden verworpen, zal premier Jose Socrates mogelijk zijn ontslag aankondigen. Daardoor wordt de situatie rond het Zuid-Europees land nog prangender. Het plan werd al voorgesteld op 11 maart, maar de oppositie heeft al verklaard er zich tegen te willen verzetten. Een vierde ronde van besparingen is volgens de oppositiepartijen iets van het goede te veel. Wanneer Socrates zoals aangekondigd inderdaad zijn ontslag aankondigt, kan het lot van het land snel bezegeld zijn. Portugal zal dan zoals Griekenland en Ierland buitenlandse steun moeten aanvragen.