Daarmee is de vrees opnieuw toegenomen dat Portugal in de vuurlijn van de speculanten zal blijven staan en dat de Portugese problemen uiteindelijk kunnen overwaaien naar andere Europese landen.

Wereldwijd is het besef gegroeid dat de problemen van de landen uit de eurozone niet beperkt blijven tot de regio zelf, maar zich ook daarbuiten kunnen verspreiden. Uiteindelijk zou het prille economisch herstel gevaar gaan kunnen lopen.

Niet alleen in Portugal stuit het besparingsprogramma op felle tegenstand, ook de Grieken lijken weinig geneigd om de buikriem aan te halen. Daardoor dreigt de hele situatie in een patstelling te belanden.

Afgelopen weekend vond in het Canadese Iqaluit een meeting van financieministers plaats waar werd gepraat over de problemen waar de eurozone momenteel mee wordt geconfronteerd.

De Canadese financieminister Jim Flaherty wees er op dat de nieuwe problemen op een zeer ongelegen moment komen, want het probleem van de slechte kredieten op de balansen van de banken is nog niet volledig opgelost.

Marco Annunziata, hoofdeconoom bij UniCredit, is van mening dat de Portugezen de ernst van de situatie waarschijnlijk nog onvoldoende beseffen. Een relatief bescheiden besparingsplan werd daar van de hand gewezen, hetgeen aangeeft dat de Portugezen niet bepaald staan te trappelen om besparingen zomaar klakkeloos te aanvaarden.

Uiteindelijk is de vrees van Annunziata dat de problemen met de overheidsschulden nieuwe gaten in de balansen van de banken gaan slaan.

Griekenland heeft voor een totaal bedrag van 290 miljard euro aan staatsobligaties uitstaan, of tweemaal het bedrag aan obligaties dat destijds bij Lehman Brothers uitstond.

Daarmee is de vrees opnieuw toegenomen dat Portugal in de vuurlijn van de speculanten zal blijven staan en dat de Portugese problemen uiteindelijk kunnen overwaaien naar andere Europese landen. Wereldwijd is het besef gegroeid dat de problemen van de landen uit de eurozone niet beperkt blijven tot de regio zelf, maar zich ook daarbuiten kunnen verspreiden. Uiteindelijk zou het prille economisch herstel gevaar gaan kunnen lopen. Niet alleen in Portugal stuit het besparingsprogramma op felle tegenstand, ook de Grieken lijken weinig geneigd om de buikriem aan te halen. Daardoor dreigt de hele situatie in een patstelling te belanden. Afgelopen weekend vond in het Canadese Iqaluit een meeting van financieministers plaats waar werd gepraat over de problemen waar de eurozone momenteel mee wordt geconfronteerd. De Canadese financieminister Jim Flaherty wees er op dat de nieuwe problemen op een zeer ongelegen moment komen, want het probleem van de slechte kredieten op de balansen van de banken is nog niet volledig opgelost. Marco Annunziata, hoofdeconoom bij UniCredit, is van mening dat de Portugezen de ernst van de situatie waarschijnlijk nog onvoldoende beseffen. Een relatief bescheiden besparingsplan werd daar van de hand gewezen, hetgeen aangeeft dat de Portugezen niet bepaald staan te trappelen om besparingen zomaar klakkeloos te aanvaarden. Uiteindelijk is de vrees van Annunziata dat de problemen met de overheidsschulden nieuwe gaten in de balansen van de banken gaan slaan. Griekenland heeft voor een totaal bedrag van 290 miljard euro aan staatsobligaties uitstaan, of tweemaal het bedrag aan obligaties dat destijds bij Lehman Brothers uitstond.