Het belangrijkst was volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter dat de hoofdlijnen van een nieuw permanent reddingsmechanisme door de Europese ministers van financiën werden goedgekeurd.

Dit plan vervangt het oude reddingsplan met een omvang van EUR 440 mrd. In het nieuwe plan is voorzien dat obligatiehouders ook moeten meebetalen aan herstructureringen.

Europese obligaties zullen vanaf 2013 een speciale clausule bevatten waarin dit formeel is geregeld. De verrassing van de nieuwe maatregel is dat het plan geen automatische maatregelen bevat waarin obligatiehouders verlies moeten nemen, zoals Duitsland wenste, maar dat reddingsplannen voortaan per zaak worden bekeken en dat het IMF daarbij nauw wordt betrokken.

Het is goed dat de contouren van het plan nu duidelijk zijn, maar het is de vraag of het rust brengt aan de periferie. Spanje en Portugal staan voorlopig onder druk en moeten de markt overtuigen van een geslaagd herstel.

Het Portugese parlement heeft afgelopen vrijdag belangrijke bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op. Maar in de komende maanden moet het land duidelijk maken of het echt bereid is structurele hervormingen door te voeren en weer uitzicht op groei te krijgen.

Het belangrijkst was volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter dat de hoofdlijnen van een nieuw permanent reddingsmechanisme door de Europese ministers van financiën werden goedgekeurd. Dit plan vervangt het oude reddingsplan met een omvang van EUR 440 mrd. In het nieuwe plan is voorzien dat obligatiehouders ook moeten meebetalen aan herstructureringen. Europese obligaties zullen vanaf 2013 een speciale clausule bevatten waarin dit formeel is geregeld. De verrassing van de nieuwe maatregel is dat het plan geen automatische maatregelen bevat waarin obligatiehouders verlies moeten nemen, zoals Duitsland wenste, maar dat reddingsplannen voortaan per zaak worden bekeken en dat het IMF daarbij nauw wordt betrokken. Het is goed dat de contouren van het plan nu duidelijk zijn, maar het is de vraag of het rust brengt aan de periferie. Spanje en Portugal staan voorlopig onder druk en moeten de markt overtuigen van een geslaagd herstel. Het Portugese parlement heeft afgelopen vrijdag belangrijke bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op. Maar in de komende maanden moet het land duidelijk maken of het echt bereid is structurele hervormingen door te voeren en weer uitzicht op groei te krijgen.