Op dit moment besteedt Portugal 3% van het bbp aan rentelasten ofwel 13% van de belastinginkomsten. Daarbij is het beter af dan Griekenland en Ierland die 20% van de inkomsten aan rentelasten zien verdwijnen.

Deze percentages liggen nog ruim onder de gemiddelden die in de negentiger jaren werden betaald, maar toen daalden de rentepercentages als gevolg van toetreding tot de eurozone. Nu loopt de rente hard op.

Op dit moment besteedt Portugal 3% van het bbp aan rentelasten ofwel 13% van de belastinginkomsten. Daarbij is het beter af dan Griekenland en Ierland die 20% van de inkomsten aan rentelasten zien verdwijnen. Deze percentages liggen nog ruim onder de gemiddelden die in de negentiger jaren werden betaald, maar toen daalden de rentepercentages als gevolg van toetreding tot de eurozone. Nu loopt de rente hard op.