De risico-opslag kwam uit op 360 bps boven het swaptarief, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op.

Dit is een premie van circa 20 bps ten opzichte van de bestaande 5-jaars lening, jaar een lagere opslag dan in de eerste helft van januari. Het rentepercentage is uitgekomen op 6,46%.

De risico-opslag kwam uit op 360 bps boven het swaptarief, zo merkt Theodoor Gilissen Bankiers op. Dit is een premie van circa 20 bps ten opzichte van de bestaande 5-jaars lening, jaar een lagere opslag dan in de eerste helft van januari. Het rentepercentage is uitgekomen op 6,46%.